Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, Sjapo, zijn de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie, de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en het Leerlingdossier Dyslexie nader bijgesteld door het NKD en het Expertisecentrum Nederlands. De […]

Bijeenkomst poortwachters

Ook dit jaar organiseert het NKD een bijeenkomst met de poortwachters EED. In deze bijeenkomst zal de verbetering van de handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 en het schooldossier worden besproken. Daarnaast biedt de bijeenkomst de mogelijkheid om verwachtingen over de rol van het NKD te delen en kennis te maken met […]

Digitale inclusie: iedereen moet kunnen meedoen

‘We communiceren in Nederland steeds meer digitaal. Dat heeft een grote invloed op het leven van iedereen. Technologie kan ons land klaarmaken voor de toekomst. Het biedt kansen. Maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. Daar moeten we rekening mee houden. We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale […]

Start ontwikkelfase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Rond de zomer hebben we een update gegeven van de voortgang van de voorbereidingsfase van de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. In deze eerste fase stond de knelpuntenanalyse en het verkennen van draagvlak centraal. Het bericht hierover kunt u nalezen op In ontwikkeling. De afgelopen periode hebben we belangrijke stappen gezet bij het inrichten van het […]

Stimuleringsprogramma Dyslexie presenteert plannen

Het NKD is partner in het Stimuleringsprogramma Preventieve & Integrale Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs. Onlangs presenteerde de stuurgroep van dit programma haar eerste plannen. Een van de belangrijkste acties: ophalen en doorgeven van goede voorbeelden op alle niveaus en bij alle doelgroepen. Projectleider Evelien Krikhaar zegt daarover: ‘Afgelopen decennia is er van alles ontwikkeld […]

Speciaal voor kinderen met dyslexie: Ducklexie!

In de week van Werelddierendag en ter gelegenheid van de Dag van de Dyslexie komt op 6 oktober een speciale uitgave van de Donald Duck uit voor kinderen met dyslexie en kinderen die moeite hebben met lezen. De Ducklexie special is ontwikkeld in samenwerking met het RID en zes 11-jarige ervaringsdeskundigen. In de Ducklexie special […]

Balans Magazine special over dyslexie

In Balans Magazine is deze maand een special opgenomen over dyslexie. Balans Magazine is het tijdschrift van Balans, de oudervereniging die de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag versterkt. Het Magazine is bedoeld voor ouders, onderwijs- en zorgprofessionals. De special over dyslexie is samengesteld door de gasthoofdredacteuren Ria Kleijnen en […]

Subsidieregeling Tel mee met taal

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, maar ook om activiteiten gericht […]

NKD bij Dialoogdag Aanpak Laaggeletterdheid

Namens het NKD heeft de voorzitter van het NKD, Marijke van Grafhorst, op 4 juli in Almere enthousiast deelgenomen aan de derde Dialoogdag Aanpak Laaggeletterdheid 2020+. De Dialoogdagen zijn georganiseerd door de ministeries van OCW, SZW, VWS en de VNG. In de afgelopen jaren hebben tal van organisaties zich ingezet om mensen die moeite hebben […]

VNG en Rijk stellen Transformatiefonds in

In januari 2018 verscheen een ZonMW-evaluatie van de Jeugdwet, die in 2015 van kracht werd. Daarin stond dat er nog geen sprake was van een effectief, nieuw jeugdstelsel. Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS een Transformatiefonds opgericht. Vanuit dat […]

Opbrengst eerste fase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie bekend

In november 2017 is het project Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie gestart. De ontwikkeling van deze richtlijn is gericht op onderwijs en jeugdhulp en heeft tot doel een kwaliteitsimpuls te geven aan de ondersteuning van dyslexieprofessionals. Onderdeel van de eerste fase van het project was een QuickScan. Eind januari 2018 zijn, ook via www.nkd.nl, (ervarings)deskundigen uitgenodigd […]

Lettertype en leesgemak?

Op donderdag 3 mei stond in De Telegraaf een bericht over het Dyslexie Font. Namens het NKD heeft Elise de Bree, secretaris van de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie (WARD) de onderstaande reactie op dit bericht geschreven: In het artikel ‘Lettertype voor leesgemak’ (Telegraaf 3 mei 2018) werd het succesverhaal van het bedrijf Dyslexie Font besproken. Het […]

Denktankdag Stimuleringsprogramma Dyslexie

In opdracht van het Ministerie van OCW wordt de komende jaren het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs uitgevoerd, kortweg: Stimuleringsprogramma Dyslexie. Het NKD neemt met andere organisaties deel aan de stuurgroep die het programma uitvoert. Doel van dit stimuleringsprogramma is om scholen beter in staat te stellen om systematisch te werken aan […]

Introductie Tim Rook

Sinds 2 april werkt Tim Rook als interim Marketing- & Communicatiestrateeg voor het NKD. Hij zal zich de komende maanden gaan richten op het schrijven van een communicatiestrategie en -jaarplan. Met dit communicatieplan zal het NKD zijn stakeholders op een effectieve en gestructureerde wijze kunnen informeren over, en betrekken bij, zijn activiteiten. De basis van […]

CQ-index Dyslexie digitaal!

Sinds 2 maart is de CQ-index Dyslexie – ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met het KD en NRD (nu NKD) – digitaal beschikbaar bij het NKD. De CQ-index Dyslexie is de Nederlandse standaard voor het meten van de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van ouders of verzorgers van kinderen bij wie een […]

DMT – nieuw, maar ook beter?

Onlangs is de nieuwe Drie-Minuten-Toets, DMT, verschenen. In ‘het veld’ is rumoer ontstaan naar aanleiding van de vraag of de normen van de DMT soepeler geworden zijn, met als effect dat leerlingen die met een ruwe score X op de 2009 nog een E-niveau scoorden, nu met dezelfde score op D-niveau presteren. Dit lijkt onder […]

Breng knelpunten rond dyslexiezorg in

De beroepsverenigingen NIP, NVO en LBRT en het kwaliteitsinstituut NKD hebben gezamenlijk de voorbereiding van de ontwikkeling van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie opgepakt. Doel van deze richtlijn is een kwaliteitsimpuls te leveren aan de diagnostiek van en ondersteuning bij dyslexie. Inmiddels is de uitvoerder van het programma, het Nederlands Jeugdinstituut, NJi, gestart met het […]

Website NKD toegankelijk voor iedereen

De website van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie heeft het waarmerk drempelvrij niveau 2 gekregen (WCAG2-AA). Dit betekent dat de website toegankelijk is voor iedereen. Juist deze week is een rapport uitgekomen waaruit blijkt dat de digitale toegankelijkheid in de zorgsector onvoldoende geregeld is. Van 8.600 onderzochte websites was geen enkele volledig toegankelijk. Voor de meeste […]

Internetconsultatie wetsvoorstel BIG-II

Op 21 december 2017 is een internetconsultatie opengesteld over het voorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-II). Dit wetsvoorstel beoogt: het opnemen van de regieverpleegkundige en de orthopedagoog-generalist in artikel 3 van de Wet BIG, het beleggen van een adviestaak bij het Zorginstituut Nederland voor het beoordelen van […]

Deelnemers knelpuntenanalyse gezocht

Samen met de beroepsverenigingen NIP, NVO en LBRT heeft het NKD de ontwikkeling van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie opgepakt. Doel van deze richtlijn is een kwaliteitsimpuls te leveren aan de diagnostiek van en ondersteuning bij dyslexie. Het Nederlands Jeugdinstituut is gevraagd om dit traject te coördineren. Het traject start met een knelpuntenanalyse, waarin knelpunten […]Back to top