Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

CLIËNTEN

Ouders of verzorgers, kinderen en jongeren

Aan welke competentie- en opleidingseisen moeten de professionals in de dyslexiezorg voldoen?

Krijgt uw kind binnenkort een diagnostisch onderzoek om te kijken of er sprake is van dyslexie? Of is uw kind al bezig met een dyslexiebehandeling? Goed om te weten dat er vanaf 1 juli 2022 nieuwe eisen gelden voor professionals in de dyslexiezorg.

In Nederland zijn ruim tachtig dyslexiepraktijken gecertificeerd door het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie). Deze praktijken voldoen aan allerlei kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van de opleiding en competenties van de medewerkers. Om te controleren of de praktijken ook daadwerkelijk aan de eisen voldoen, vinden onafhankelijke audits plaats.

Per 1 juli 2022 zijn de competentie- en opleidingseisen aangescherpt. De nieuwe eisen zijn vastgelegd in de NKD Leidraad Competentie- en Opleidingseisen. De leidraad is bedoeld voor dyslexiepraktijken en behoorlijk vaktechnisch geschreven. Daarom lichten we een aantal zaken toe die voor ouders interessant kunnen zijn.

Functienamen

De functienamen van de professionals zijn veranderd. De leidraad maakt onderscheid tussen:

  • postmaster (voluit: de postmaster gedragswetenschapper dyslexie)
  • master senior (voluit: de master gedragswetenschapper senior)
  • master junior (voluit: de master gedragswetenschapper junior)

De postmaster, master senior en master junior hebben alle drie een afgeronde master in orthopedagogiek of psychologie. Zij zijn geregistreerd in het beroepsregister. Zij kunnen diagnostiek en behandelingen uitvoeren, maar hebben daarin wel hun eigen verantwoordelijkheden.
In sommige dyslexiepraktijken werken ook logopedisten. Zij kunnen eveneens een rol spelen in de diagnostiek en de behandeling.

Professionalisering

De leidraad beschrijft aan welke minimale functie-eisen de verschillende professionals moeten voldoen en welke competenties zij in huis moeten hebben. Zo hebben alle professionals up-to-date vakkennis over lees- en spellingontwikkeling en over dyslexie. Ook volgen ze regelmatig bijscholing op het gebied van lezen/spellen en diagnostiek/behandeling van dyslexie.
Dyslexiepraktijken kunnen daar bovenop nog andere eisen toevoegen.

Complexe problematiek

Veel kinderen met dyslexie hebben ook andere ontwikkelingsproblemen, zoals bijvoorbeeld ADHD. We spreken dan over comorbiditeit. Tot 2022 kwamen deze kinderen meestal niet in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg. Per 1 januari 2022 is dat veranderd en kunnen ze wél in aanmerking komen. Het behandelen van kinderen met comorbiditeit is altijd maatwerk. NKD-gecertificeerde praktijken kunnen dat maatwerk leveren. Bij het uitwerken van een maatwerkbehandeling zijn doorgaans verschillende disciplines betrokken.

Samenwerking met thuis

Als u de zorg voor uw kind toevertrouwt aan een NKD-gecertificeerde praktijk bent u verzekerd van hoogwaardige kwaliteit. Het behandelen van dyslexie vraagt een grote inspanning van uw kind. Niet alleen tijdens de wekelijkse behandelsessies maar ook thuis. Uw steun en begeleiding zijn daarbij onmisbaar!

Back to top