Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat
CLIËNTEN
Ouders of verzorgers, kinderen en jongeren

Vergoede zorg

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie en vergoeding van dyslexiezorg voor basisschoolleerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie. De gemeente heeft contracten afgesloten met dyslexiezorgverleners, vrijwel alle zorgverleners zijn aangesloten bij het NKD.

Let op: als ouders gescheiden zijn of er sprake is van een voogdijregeling, geldt de regeling binnen de gemeente waar het kind staat ingeschreven. Dit kan een andere gemeente zijn dan waar het kind naar school gaat.

Wanneer krijgt mijn kind vergoede zorg?

Het dyslexieonderzoek wordt vergoed als de begeleiding op school aan de eisen heeft voldaan en het leerlingdossier op orde is. De ouders moeten bovendien kiezen voor een dyslexiezorgverlener met wie de gemeente een contract heeft gesloten.  Als  het onderzoek het vermoeden van dyslexie bevestigt en de dyslexie is ernstig en enkelvoudig, dan wordt ook de behandeling vergoed.
Deze moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde dyslexiezorgverlener.

Back to top