Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

CLIËNTEN

Ouders of verzorgers, kinderen en jongeren

CQ-index Dyslexie

Na een dyslexieonderzoek of een dyslexiebehandeling bij een NKD-gecertificeerde praktijk ontvangen ouders een uitnodiging voor het invullen van een enquête, de CQ-index Dyslexie.
De CQ-index Dyslexie bestaat uit een lijst met vragen over de ervaringen met het dyslexieonderzoek of de dyslexiebehandeling.
Door de reactie van de ouders krijgen de praktijken inzicht in hun sterke en zwakke punten. De informatie uit de CQ-index maakt het de zorgverleners mogelijk hun onderzoeks- en behandelpraktijk steeds aan te passen en te verbeteren.

Het NKD gebruikt de geanonimiseerde gegevens uit de CQ-index Dyslexie als inbreng voor zijn kwaliteitsbeleid op landelijk niveau.

Uw mening telt!

Elk jaar ontvangen de NKD-gecertificeerde praktijken in februari de rapportage CQ-index Dyslexie over het afgelopen jaar. Hierin zijn de uitkomsten verwerkt van alle praktijken die meer dan 15 vragenlijsten onderzoek of 15 vragenlijsten behandeling hebben ontvangen. De rapportage stelt de praktijken in staat om de uitkomsten van hun eigen praktijk te vergelijken met het gemiddelde van alle praktijken.

Voor ouders en kinderen wordt een korte versie van de jaarlijkse rapportage gemaakt. Hierin staan naast cijfers en grafieken ook opmerkingen en tips van ouders én hun kinderen.
Het perspectief van de gebruikers is van groot belang om de kwaliteit van de dyslexiezorg te verbeteren. Veel dank dus aan alle ouders/verzorgers en kinderen die de moeite hebben genomen om de CQ-index in te vullen!

Bekijk de Rapportage CQ-index Dyslexie 2022 Ouderversie.
Bekijk de Rapportage CQ-index Dyslexie 2021 Ouderversie.
Bekijk de Rapportage CQ-index Dyslexie 2020 voor ouders en kinderen.
Bekijk de Rapportage CQ-index Dyslexie 2019 voor ouders.

 

Back to top