Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

CLIËNTEN

Ouders of verzorgers, kinderen en jongeren

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Om kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie en hun ouders beter te kunnen helpen, is de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie ontwikkeld.
In deze richtlijn staat wat professionals in onderwijs en zorg samen met ouders en kinderen kunnen doen om ernstige lees- en of spellingproblemen zo goed mogelijk te herkennen. En welke ondersteuning en zorg zij kunnen bieden.

Het is handig voor ouders om op de hoogte te zijn van deze richtlijn. Zo weten zij wat zij van de lees- en spellingspecialist in de school of van de hulpverlener in de zorg kunnen verwachten. Ook kunnen ze deze informatie gebruiken als hulpmiddel bij het overleg met de betrokken professionals op de school of in de zorg.

De Informatie voor ouders over de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie vat de richtlijn kort samen.
Meer informatie over de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie staat op richtlijnenjeugdhulp.nl/dyslexie.

Back to top