Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

CLIËNTEN

Ouders of verzorgers, kinderen en jongeren

Dyslexie: onderzoek en behandeling

Als de school/leerkracht vastgesteld heeft, dat het (leren) lezen en/of spellen moeizaam verloopt, zal zij allereerst de leerling met extra leertijd en instructie proberen te helpen. Blijkt dat onvoldoende resultaat op te leveren, dan volgen twee periodes van 10 tot 12 weken waarin de leerling intensieve begeleiding krijgt van de eigen leerkracht, de intern begeleider of een remedial teacher. Deze begeleiding is minstens drie keer per week 20 minuten. Als blijkt dat de extra begeleiding niet tot duidelijke verbetering leidt, kan de school dyslexie vermoeden. De school meldt  dit aan de ouders met het advies hun kind aan te melden voor psychologisch onderzoek.
De school vult een leerlingdossier in. Daarin worden het vermoeden van dyslexie én de geboden begeleiding duidelijk beschreven.

De ouders kiezen een  dyslexiezorgverlener, in eerste instantie voor psychologisch onderzoek. Als zij in aanmerking willen komen voor vergoeding van de zorg, kiezen zij voor een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente en is gecertificeerd door het NKD.

Lees verder:

Back to top