Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

CLIËNTEN

Ouders of verzorgers, kinderen en jongeren

Wat mag ik als ouder van een praktijk met het NKD-keurmerk verwachten?

Krijgt uw kind binnenkort een diagnostisch onderzoek om te kijken of er sprake is van dyslexie? Of is uw kind al bezig met een dyslexiebehandeling? Natuurlijk wilt u gebruikmaken van een goede en betrouwbare praktijk. We leggen uit wat het betekent als een praktijk is gecertificeerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

In Nederland zijn ruim tachtig dyslexiepraktijken gecertificeerd door het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie). Deze praktijken voldoen aan allerlei kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van de opleiding en competenties van de medewerkers. Om te controleren of de praktijken ook daadwerkelijk aan de eisen voldoen, vinden onafhankelijke audits plaats.

Dit mag u verwachten

U krijgt de volgende garanties als u uw kind laat onderzoeken of behandelen door een NKD-gecertificeerde praktijk:

 • Bij de praktijk werken goed opgeleide specialisten op het gebied van dyslexie, die zich voortdurend bijscholen en nascholen.
  Lees meer over de Competentie- en Opleidingseisen van het NKD.
 • De praktijk beschikt over een multidisciplinair team. Hierin zitten professionals met verschillende achtergronden. Als het nodig is, bekijken zij de problematiek van uw kind vanuit meerdere invalshoeken. Samen bepalen zij hoe uw kind het beste geholpen kan worden.
 • De praktijk gebruikt bij de diagnostiek en behandeling vaste, wetenschappelijk onderbouwde protocollen. Lees meer over het Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling.
 • Na een dyslexieonderzoek krijgt u een duidelijke terugkoppeling.
 • Komt uw kind in aanmerking voor een dyslexiebehandeling? De praktijk maakt een duidelijk behandelplan en bespreekt dat van tevoren met u. In de behandeling werkt de praktijk volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Alles is erop gericht om uw kind op de best mogelijke wijze te ondersteunen.
 • Tijdens de behandeling is óók aandacht voor psycho-educatie. Uw kind leert de dyslexie begrijpen en u leert er als ouder en omgeving goed mee omgaan.
 • De praktijk behandelt op een geschikte locatie, waar uw kind echt tot leren kan komen.
 • De praktijk stemt zaken goed af met u en met de school van uw kind.
 • De praktijk houdt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder ouders en kinderen. Zo kunt u kenbaar maken hoe u de hulp heeft ervaren.
  De tevredenheidsonderzoeken van de laatste jaren maken duidelijk dat er veel waardering is voor de praktijken en voor de mensen die er werken. Het gemiddelde waarderingscijfer is een 8,5. Benieuwd naar de ervaringen van andere ouders? Bekijk de ouderrapportages van de laatste tevredenheidsonderzoeken.

Niet NKD-gecertificeerde praktijken

Er zijn ook dyslexiepraktijken die niet zijn gecertificeerd door het NKD. Bij deze praktijken is er dus geen landelijke, onafhankelijk instantie die toeziet op de kwaliteit. U kunt er niet zondermeer vanuit gaan dat de praktijken de bovenstaande garanties kunnen geven.

Vergoeding van de kosten

De vergoeding van dyslexiezorg in het geval van Ernstige Dyslexie loopt via de gemeente. Goed om te weten: de meeste gemeenten vergoeden de kosten uitsluitend als het onderzoek/de behandeling wordt uitgevoerd door een praktijk met een NKD-keurmerk.

Back to top