Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 18

Ib’er Engelien Houben en rt’er Karen Schol:
“Meeste leerlingen op ondersteuningsniveau 3 goed vooruitgegaan”

Basisschool De Wegwijzer (Soest) heeft er alles aan gedaan om ondersteuningsniveau 2 en 3 zo goed mogelijk te continueren tijdens het onderwijs op afstand. Mede dankzij de ouders en gerichte activiteiten van de school is een aantal leerlingen (boven verwachting) goed vooruit gegaan. Vermoedelijk wordt voor één leerling een verwijstraject richting dyslexiezorg opgestart. Lees het interview met de ib’er en rt’er van deze school. 

Foto van Basisschool De Wegwijzer in Soest

“Vanaf het begin zijn wij direct gestart met digitaal onderwijs voor groep 5 t/m 8. In het dagrooster zat altijd een stukje leesonderwijs, bijvoorbeeld het lezen van een tekst of een boek. Zo hebben we bij alle leerlingen het lezen gestimuleerd”, vertelt ib’er Engelien Houben.
Ook bij de ouders van jongere kinderen is het belang van lezen op allerlei manieren onder de aandacht gebracht. Zij werden bijvoorbeeld gewezen op de mogelijkheid om zich gratis te abonneren op digitale prentenboeken. “Wij vonden dat een mooie aanvulling op een project dat we eerder dit jaar met de bibliotheek zijn gestart voor kleuters. In dat project krijgen kleuters een voorleestasje mee naar huis met prentenboeken en taalspellen. Net voor de lockdown is een bijeenkomst in de bibliotheek georganiseerd, waarbij ouders een ‘model-voorleesles’ hebben bijgewoond over interactief voorlezen. Dat was erg leuk en bijna alle ouders waren erbij. Met de digitale prentenboeken kunnen kinderen overigens ook helemaal zelfstandig aan de slag, omdat alle tekst wordt voorgelezen.”

Bouw!

De Wegwijzer is erin geslaagd om ondersteuningsniveau 2 en 3 tijdens de lockdown te continueren. Op beide ondersteuningsniveaus wordt vanaf de kleutergroepen het programma Bouw! ingezet, zowel preventief als remediërend. Op ondersteuningsniveaus 2 werkten de kinderen er thuis mee verder, samen met een ouder. Engelien: “Via de mail hebben we ouders geïnformeerd waar hun kind was en hoe er verder kon worden gewerkt. Als het kind toe was aan een toets, konden de ouders ons dat per mail laten weten. Als we de indruk kregen dat er thuis weinig werd gedaan, stuurden we extra een extra mail om te stimuleren. Op het moment dat we zagen dat de leerling heel goed bezig was, stuurden we een mail met een compliment.”

Letterkennis kleuters

Een aantal leerlingen uit groep 2, dat bij de kleuterscreening eind januari te weinig letterkennis had, werd voor de lockdown ondersteund door een logopediste. Zij gebruikt daarvoor het programma Spellen met Specht. Deze behandelingen zijn in de thuisperiode online voortgezet, zodat de leerlingen straks naar verwachting gewoon klaar zijn voor het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3.

Ondersteuningsniveau 3

Tien leerlingen uit groep 4 kregen voor de lockdown drie keer per week extra leesondersteuning van rt’er Karen Schol. Daarnaast kregen ze ook nog ondersteuning van een onderwijsassistent. Karen: “Ons eerste doel was om deze leerlingen tijdens de lockdown aan het lezen te houden. We maakten hiervoor gebruik van digitale boeken. In Hangouts deelde ik mijn scherm zodat de leerlingen tegelijkertijd de juiste bladzijde in beeld hadden. Aanvankelijk deed ik dat (online) één-op-éen, steeds een kwartiertje per kind. In de praktijk bleek dat niet goed haalbaar en ben ik met duo’s gaan lezen, zodat ik een half uur per duo had. Voor de kinderen was dat heel leuk, want zo zagen ze ook nog eens een klasgenootje. Aanvankelijk heb ik de methodiek van voorlezen, koorlezen en om de beurt lezen toegepast, maar ook dat werkte online minder goed. Toen ben ik erop overgegaan om de kinderen zelf te laten lezen. Met speciale samenleesboeken leest het ene kind de zwarte tekst, de andere de blauwe. Daardoor kun je ook verschillende niveaus bij elkaar zetten. Dat werkte goed en deden we twee keer per week.”

Mooie vooruitgang

Karen is blij met de progressie die deze tien leerlingen hebben laten zien. “Drie leerlingen zijn boven verwachting en bovengemiddeld vooruitgegaan, zes leerlingen zijn gewoon vooruitgegaan. Er is één leerling over wie we wat zorgen hebben. We denken dat deze leerling in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek. Zodra we toetsen hebben afgenomen, willen we de aanmelding zo snel mogelijk in gang zetten. Omdat ook dyslexiepraktijken veel hebben moeten aanpassen in hun werk, moeten we rekening houden met een langere wachttijd.”

Intensiever contact met ouders

Tijdens het thuisonderwijs hebben de ouders een enorm belangrijke rol gespeeld. Natuurlijk geldt dat bij alle leerlingen, maar in het bijzonder bij zwakke lezers en spellers die extra ondersteuning krijgen. Rt’er Karen Schol legt uit dat je als school wel van alles in stelling kunt brengen om de ondersteuning te continueren, maar dat het zonder hulp van ouders weinig kans van slagen heeft. “Je bent echt afhankelijk van de ouders. Bijvoorbeeld vanwege het simpele feit dat zij bij de jongere kinderen zorgen voor de onlineverbinding. Ik heb gemerkt dat ik daardoor veel meer contact had met ouders en ook net wat vaker een gesprekje met hen had: hoe doen jullie dat nou thuis met lezen, kom je er elke dag aan toe, dat soort dingen. Ik denk dat ouders goed merkten welke inspanning wij als school leverden. Daardoor raakten zij er wel van doordrongen hoe belangrijk wij het vinden en werd er thuis ook daadwerkelijk goed gelezen.”

Back to top