Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 18

Schoolbestuurder Henny Sikken: “Extra ondersteuning niet mogelijk gebleken”

Bij Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede was het gedurende de schoolsluiting alle hens aan dek om het normale lesprogramma goed te continueren. Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en voor kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben, werd op alle scholen een noodopvang ingericht. Het is niet gelukt om de extra ondersteuning aan zwakke lezers en spellers volledig te continueren. Henny Sikken, college van bestuur, verwacht dat dit pas volgend schooljaar weer echt goed op de rails staat.
“Tijdens de schoolsluiting hebben alle kinderen gewoon online les gekregen. We hebben zoveel mogelijk het normale lesprogramma gecontinueerd, met nadruk op lezen, taal en rekenen. De scholen hebben dat echt goed gedaan. In dit gebied zitten we trouwens wel in een bevoorrechte positie: veel kinderen wonen echt buiten. Door al dat buitenspelen leren ze ook heel veel, deels andere dingen dan op school”, zegt Henny Sikken, college van bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede en tevens bestuurslid van het NKD.

Soms meerdere keren per week naar school

“Er waren ook kinderen bij wie het duidelijk was dat het de ouders niet lukte om het onderwijs te begeleiden en hun kind te ondersteunen. Op sommige scholen zijn deze kinderen naar school gehaald, soms meerdere keren per week. Gelukkig waren we ook in staat om dat te doen, omdat we op elke school een noodopvang hadden ingericht. Deze nood- en crisisopvang was bedoeld voor kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Het jeugdloket en de leerplichtambtenaar hebben geholpen om deze kwetsbare gezinnen in beeld te brengen. De ouders waren doorgaans heel blij met deze mogelijkheid; zo kon er thuis ook even wat rust en ontspanning ontstaan.”

Voortraject op laag pitje

“In de context waarin werd gewerkt, hebben we voor de kinderen met lees- en spellingsproblemen niet veel extra’s kunnen doen. Aan ouders is geadviseerd om extra te oefenen met hun kind en ze zijn gewezen op beschikbare materialen. Wat er uiteindelijk met dit soort adviezen gebeurt, onttrekt zich goeddeels aan je zicht. De kinderen die al bezig waren met een dyslexiebehandeling, zijn natuurlijk wel extra ondersteund vanuit de dyslexiepraktijk, maar in het voortraject op school hebben we weinig kunnen doen. Voor een aantal zwakke lezers uit groep 4 hadden we een speciaal arrangement; daar was ook een extra leerkracht voor beschikbaar. Dat ondersteuningsarrangement is tijdens de schoolsluiting tijdelijk stopgezet.”

Volgend schooljaar volgende stappen

“Na de herstart van de scholen ligt de focus echt op het welbevinden, in het ritme komen, gewoon weer met z’n allen aan het werk zijn. Weer naar school gaan, is voor iedereen een flinke omschakeling. De kinderen vonden het aan de ene kant fantastisch om weer naar school te gaan, maar ze hadden ook wel erg genoten van de vrijheid. Uiteraard is ook de extra ondersteuning van zwakke lezers en spellers opgepakt. Ik praat hier ook zelf over met de ib’ers van alle scholen: hoe en wanneer ga je dat weer opbouwen, hoe breng je goed in kaart waar de kinderen nu staan, enzovoort. Als schoolbestuurder ben ik daar alert op, ik vind het belangrijk om mee te denken over wat we kunnen doen. Mijn verwachting is dat het voor de zomervakantie nog niet gaat lukken om de extra ondersteuning volledig in te richten zoals we dat graag zouden zien. Het is mooi dat het NKD de handreiking Tijdelijke aanpassing toelatingscriteria diagnostiek dyslexie bij Covid-19 heeft opgesteld. Dit biedt ons de mogelijkheid ervoor te zorgen dat het proces van aanmelden voor onderzoek en eventuele behandeling niet wordt vertraagd. Het geeft goede handvatten hoe te handelen.”
Henny Sikken gaat in ieder geval de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 aanvragen. “Met de directeuren en ib’ers zal ik bespreken hoe we die willen inzetten. Het zou mooi zijn als we ook de zwakke lezers en spellers met die middelen extra kunnen ondersteunen en helpen om een volgende stap te zetten.”

Back to top