Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 30

Commissie beheer BVRD

Begin dit jaar is een commissie geformeerd die zich gaat bezighouden met het beheer van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie. De commissie bestaat uit leden van de WARD (de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie van het NKD) en de SDN (Stichting Dyslexie Nederland). Madelon van den Boer, secretaris van de commissie, legt uit wat de commissie gaat doen en wat gebruikers ervan gaan merken.

Na een intensief ontwikkelproces werd op 1 september 2021 de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BRVD) gepubliceerd. De richtlijn vormt de professionele standaard voor professionals in onderwijs en zorg. Al bij de introductie was duidelijk dat de richtlijn een levend document is, dat zorgvuldig beheerd moet worden. De richtlijn is immers gebaseerd op de laatste wetenschappelijke kennis en inzichten en die zijn nou eenmaal aan verandering onderhevig. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de WARD en de SDN: Peter de Jong (voorzitter), Jurgen Tijms (vicevoorzitter), Madelon van den Boer (secretaris), Milene Bonte, Evelien Krikhaar en Ellen Loykens.

Klein onderhoud

De commissie maakt bij het beheer onderscheid tussen zogenoemd klein onderhoud en groot onderhoud. Madelon van den Boer legt uit wat er met klein onderhoud bedoeld wordt: ‘In 2021 zijn onderwijs- en zorgprofessionals volgens de richtlijn gaan werken, maar daarbij lopen ze soms tegen bepaalde zaken aan waarover ze vragen hebben of die in de uitvoering niet volledig duidelijk zijn. Gebruikers kunnen dergelijke vragen bijvoorbeeld voorleggen aan het NKD, de SDN, Dyslexie Centraal of vereniging Balans. De commissie heeft alle vragen die afgelopen periode binnenkwamen geïnventariseerd en gecategoriseerd. Er zijn zes kwesties geselecteerd waarop we een compact en helder antwoord gaan formuleren. Je kunt dit zien als een aanvulling, een toelichting op de BVRD. De tekst van de BVRD blijft dus vooralsnog hetzelfde. Dat kleine onderhoud willen we jaarlijks uitvoeren.’

Actuele inhoudelijke kwesties

De kwesties waarover op dit moment een toelichting wordt geschreven, gaan onder meer over de eis dat een kind drie keer achter elkaar E moet scoren. Gebruikers vragen zich met name af hoe strikt ze hierin moeten zijn. Ook zijn er onder meer vragen over diverse testen en normen, het al dan niet samengaan van spelling- en leesproblemen, het hebben van een verstandelijke beperking en een leerachterstand en de lengte van de behandeling.
Het schrijven van de toelichting op de zes geselecteerde kwesties heeft de commissie zelf ter hand genomen. Omdat de leden complementair zijn qua expertise en achtergrond kan iedereen een waardevolle bijdrage leveren. Madelon: ‘Als de commissie niet de juiste expertise bezit om een specifieke kwestie goed toe te lichten, gaan we actief op zoek naar mensen die ons daarin kunnen adviseren en ondersteunen.’
De commissie verwacht dat de antwoorden voor de zomer gepubliceerd kunnen worden. Deze toelichting op de BVRD zal een weg naar de gebruikers moeten vinden. Madelon: ‘We hebben nog niet bepaald hoe we dat op de handigste manier kunnen doen. Daarbij betrekken we uiteraard het NKD en alle beroepsverenigingen die de BVRD ondersteunen.’

Groot onderhoud

Naar verwachting zal eenmaal in de vijf à zeven jaar ‘groot onderhoud’ nodig zijn aan de BRVD. ‘Bij dit soort documenten is dat een gangbare cyclus. Dan nemen we het hele document onder de loep en vindt een herziening van de tekst plaats. Daarin werken we samen met de beroepsverenigingen/NKD. Het spreekt voor zich dat dit een veel grotere exercitie wordt dan het jaarlijkse klein onderhoud.’

Leg uw vraag voor!

Wilt u zelf een kwestie voorleggen aan de commissie beheer BVRD? Dat kan! De commissie zal de kwestie meenemen naar het eerstvolgende klein onderhoud. U kunt de commissie per e-mail benaderen: info@bvrdbeheer.nl.
Wat goed is om te weten: de commissie heeft geen vraagbaakfunctie en zal vragen niet direct beantwoorden. Als u wel een direct antwoord op een vraag wilt, kunt u deze voorleggen aan het NKD, SDN, Dyslexie Centraal of vereniging Balans.

Back to top