Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 30

CQ-index: tips voor hogere respons

Vorige maand ontvingen alle NKD-gecertificeerde praktijken de rapportage CQ-index Dyslexie 2022. De vragenlijst over de diagnostiek werd door 3801 mensen ingevuld, de vragenlijst behandeling is door 2632 mensen ingevuld. In het responspercentages zien we flinke verschillen tussen praktijken. De redactie van de nieuwsbrief maakte daarom een belrondje langs een aantal praktijken met een hoge respons van meer dan 60 en soms wel 74 procent. Wat is het geheim van deze praktijken? Doe uw voordeel met de tips die zij geven!

Grafiek met de responsrate per praktijk - vragenlijsten behandeling

Responsrate van praktijken die meer dan 10 ingevulde vragenlijsten behandeling ontvingen

  • Vraag ouders/verzorgers persoonlijk of zij de vragenlijst willen invullen. Bij een dyslexieonderzoek is het adviesgesprek daarvoor een geëigend moment. Bij een behandeling kan de laatste behandelsessie daar goed voor gebruikt worden.
    Alternatief: bel, app of mail ouders/verzorgers kort daarna met de vraag om de vragenlijst in te vullen.
  • Zorg voor snelle opvolging. Zorg dat ouders/verzorgers de vragenlijst zo snel mogelijk ontvangen nadat erover is gesproken. Laat daar maximaal enkele dagen overheen gaan.
  • Geef ouders/verzorgers de gelegenheid om de vragenlijst ter plekke in te vullen. Als ouders/verzorgers tijdens de laatste behandeling aanwezig zijn, kunt u een laptop/computer aanbieden waarop zij de vragenlijst kunnen invullen. Hun kind kan ondertussen bijvoorbeeld nog een afsluitend spelletje met de behandelaar doen.
  • Leg uit waarom het belangrijk is dat ouders/verzorgers de vragenlijst invullen. (‘We willen dat de vergoede dyslexiezorg blíjft; uw mening is daarvoor belangrijk’, ‘de data zijn écht belangrijk’, ‘u zou ons erg helpen als u de vragenlijst invult’, ‘met uw feedback kunnen we de dyslexiezorg voor andere kinderen verder verbeteren’, ‘uw mening helpt om de dienstverlening nog beter te maken’, et cetera.)
  • Benadruk dat de vragenlijst anoniem is, dus dat ouders/verzorgers de vragen in alle openheid kunnen beantwoorden.
  • Zorg dat alle behandelaars het belang van de vragenlijst kennen. Zij kunnen de vragenlijst immers het beste onder de aandacht brengen, omdat zij veelal een langdurige relatie met de ouders/verzorgers hebben.
  • Breng in het teamoverleg het belang van de vragenlijst regelmatig onder de aandacht.
  • En niet per se relevant voor de CQ-index maar wel van belang: communiceer al in het begin van het traject erover dat ouders altijd kunnen aangeven als ze ergens niet volledig tevreden over zijn.
Back to top