Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 30

NKD Inspiratiedag 2023: Data in Dialoog

Door de coronapandemie kon de inspiratiedag van het NKD drie jaar achter elkaar niet doorgaan. Dit jaar staat er gelukkig wel weer een live inspiratiedag gepland, op 4 oktober tijdens de Week van de Dyslexie. De dag staat helemaal in het teken van ontmoeting, inspiratie en leren van en met elkaar. De titel van de inspiratiedag is Data in Dialoog. Boukje Toering en Cockie Gerritsen, beide lid van de Denktank Inspiratie, praten u bij over de ontwikkelingen.

Afgelopen drie jaar had het jaarlijkse inspiratieprogramma van het NKD noodgedwongen een digitaal karakter. Cockie Gerritsen vertelt over evaluatie van de webinars: ‘Veel deelnemers geven aan dat ze webinars in allerlei opzichten best praktisch vinden. Je hoeft er niet voor te reizen en je kunt deelnemen op het moment dat jou schikt. Bij een live programma moet je vaak een keuze maken uit verschillende workshops, bij een webinarserie hoeft dat niet. Als je wilt, kun je alle afzonderlijke webinars volgen of terugkijken. Webinars zijn dus absoluut praktisch en waardevol, maar ze hebben ook een enorme beperking: er is geen contact met de andere deelnemers en er zijn vrij beperkte mogelijkheden voor interactie met de sprekers. Dat contact en de mogelijkheid tot uitwisseling wordt echt gemist!’

Denktank inspiratie

Dit najaar staat er dus weer een onvervalste, live inspiratiedag gepland. En wel op woensdag 4 oktober, tijdens de Week van de Dyslexie. De Denktank Inspiratie is al een paar maanden bezig met de voorbereidingen. De Denktank bestaat dit jaar uit een vaste kern (Barend Spijkers, Boukje Toering, Marijke van Grafhorst en Sylvia Markus), aangevuld Lisanne Warmerdam (Datacommissie) en Julièt Reijnders (Kwaliteitscommissie). Ook Cockie Gerritsen is weer van de partij. De afgelopen drie jaar speelde zij achter de schermen een grote rol in de webinars. Zij zorgde onder meer voor de technische ondersteuning en regie tijdens de webinars en editte na afloop alle opnames zodat geïnteresseerden ze op een later moment terug konden kijken.

Afbeelding woordenwolk Data in Dialoog

Samen de zorg verbeteren

Het thema van de inspiratiedag is ‘Data in Dialoog’. Boukje Toering zegt over het programma: ‘Data is een belangrijk en actueel onderwerp. Binnen de dyslexiezorg verzamelen we allerlei data, bijvoorbeeld met de CQ-index en de Nederlandse Databank Dyslexie (NDD). De NDD is helemaal opnieuw ingericht, later dit jaar verschijnen de eerste rapportages, over 2021 en 2022. De vraag is natuurlijk: wat kun je met al die data, hoe kun je de data nog meer voor je laten werken, hoe haal je het maximale eruit? Dat soort vragen zijn niet alleen relevant voor NKD-gecertificeerde dyslexiepraktijken, maar voor de hele dyslexieketen. Je kunt de data op verschillende niveaus bevragen en analyseren: op het niveau van de dyslexiepraktijk, gemeente, regio en Nederland. Met de titel van de inspiratiedag – Data in Dialoog – onderstrepen we hoe zinvol het is dat álle ketenpartners in gesprek gaan over de data. Zo kun je samen de dyslexiezorg weer een stapje verbeteren.’

Breed programma voor de hele keten

Op dit moment is de Denktank volop bezig om het programma inhoudelijk vorm te geven. Een ding is zeker: het belooft een inspirerende dag te worden met veel goede voorbeelden, ervaringen van anderen, mogelijkheden voor kennisuitwisseling en toonaangevende sprekers. Cockie: ‘In de evaluatie van de webinars komt duidelijk naar voren dat mensen zoeken naar praktische informatie, die ze bij wijze van spreken de volgende dag direct kunnen gebruiken. Die wens gaan we zeker meenemen!’ Boukje vult aan: ‘Om de dialoog over data te stimuleren en te faciliteren, zou de denktank ook graag ketenpartners uitnodigen voor de dag. Dat biedt geweldige mogelijkheden om een inhoudelijk breed programma neer te zetten. Dan wordt het een dag waarin de hele keten samen kan leren.’

Back to top