Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 24

Nieuw: Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie (BVRD)

Na een intensieve ontwikkelperiode is de BVRD gepubliceerd. De richtlijn is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke kennis en inzichten en vormt sinds 1 september 2021 de professionele standaard voor professionals in onderwijs en zorg. Een nouveauté in Nederland!

De Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie (BVRD) is ontwikkeld in opdracht van drie beroepsverenigingen (het NIP, de NVO en de LBRT) en het NKD. De projectorganisatie was belegd bij het Nederlands Jeugdinstituut. De richtlijn, die door de beroepsverenigingen is geautoriseerd en door het NKD is onderschreven, geldt vanaf 1 september 2021. “Het is een nouveauté in Nederland dat er nu één professionele standaard van handelen is voor alle professionals in onderwijs en zorg die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie. Dit is echt een historisch moment”, zegt Marijke van Grafhorst.

De BVRD ondersteunt de professional in het dagelijks werk en draagt bij aan maatwerk. Marijke: “Geen kind is hetzelfde, dus het kan ook niet zo zijn dat ieder kind exact hetzelfde krijgt. De professional krijgt ruimte om maatwerk te leveren, om beredeneerd en onderbouwd af te wijken van de standaard. Kortom, de gekwalificeerde professional gaat het grote verschil maken!“

Vijf hoofdthema’s

De BVRD geeft achtergronden en adviezen met betrekking tot vijf hoofdthema’s: definiëring van dyslexie, signalering en ondersteuning, diagnostiek, behandeling en ondersteuning, en meer-/anderstaligheid.

Meer lezen

Op de website van het NKD vindt u meer informatie:

Back to top