Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 23

Stand van zaken werkgroep Branchebelangen

Op welke manier kunnen de belangen van de dyslexiebranche het beste behartigd worden? Naar verwachting kan de raad van bestuur (rvb) van het NKD deze  zomer een definitief besluit nemen over dit belangrijke en actuele vraagstuk. De werkgroep Branchebelangen heeft inmiddels een conceptadvies uitgewerkt en voorgelegd aan alle praktijken die bij het NKD zijn aangesloten. Martin Bontje, onafhankelijk voorzitter van deze werkgroep, legt uit hoe het ermee staat.

In januari heeft de rvb van het NKD een werkgroep Branchebelangen ingesteld. Met Martin Bontje heeft het bestuur een doorgewinterde branche-organisatieman en een geschikte voorzitter binnengehaald. “Ik heb veel ervaring met het opzetten en inrichten van brancheorganisaties. Op dit moment ben ik voorzitter van InEen, de brancheorganisatie voor de georganiseerde eerstelijnszorg.”

Uiteenlopende praktijken vertegenwoordigd

“Wat de dyslexiezorg wel een beetje bijzonder maakt, zijn de ontzettend grote verschillen in de omvang van de zorgaanbieders. Er zijn heel grote en heel kleine praktijken. Dat is redelijk ongewoon. Bij de samenstelling van de werkgroep Branchebelangen hebben we daar goed rekening mee gehouden: grote en kleine praktijken zijn erin vertegenwoordigd. Zo proberen we een maximaal draagvlak te creëren.” In totaal bestaat de werkgroep uit acht leden, exclusief Martin Bontje en Chris Driessen, die als extern adviseur en secretaris aan de werkgroep verbonden is. De werkgroep opereert onafhankelijk, de rvb van het NKD mengt zich niet in de keuzes en afwegingen die de werkgroep maakt.

Belangenbehartiging buiten het NKD

Martin vertelt dat de werkgroep van de rvb van het NKD twee opdrachten heeft gekregen. “Om te beginnen moesten we vaststellen of er voldoende aanleiding en behoefte is om de branchebehartiging te gaan vormgeven. Vervolgens is de vraag: kan de branchebehartiging binnen het NKD gepositioneerd worden of is het beter om te kiezen voor een onafhankelijke brancheorganisatie?”
De werkgroep heeft alle voor- en tegenargumenten zorgvuldig afgewogen en op basis daarvan een conceptadvies geformuleerd: organiseer de belangenbehartiging voor de aanbieders van vergoede dyslexiezorg buiten het NKD. “Kwaliteitsbeleid moet zo onafhankelijk mogelijk plaatsvinden, dat moet je niet vermengen met het behartigen van de branchebelangen. Naast dit inhoudelijk argument is het voor de buitenwereld ook slecht te bevatten als het kwaliteitsbeleid en de branchebehartiging in één organisatie zijn ondergebracht. Dat schaadt. De branche, zoals wij die voor ons zien, komt op voor de continuïteit en adequate financiering van de vergoede zorg voor kinderen met ernstige dyslexie”,  legt Martin uit.

Compacte organisatie

“In ons conceptadvies hebben we ook allerlei ideeën en voorstellen uitgewerkt over de juridische vorm en de governance. We stellen voor om een vereniging op te richten, waarvan aanbieders van vergoede dyslexiezorg lid kunnen worden, mits zij NKD-gecertificeerd zijn. Voor het lidmaatschap geldt dus een duidelijke kwaliteitseis, dat is vrij gangbaar binnen brancheorganisaties.” Als het aan de werkgroep ligt, wordt de brancheorganisatie zo lean and mean mogelijk ingericht. Dus geen uitgebreid bureau, met navenant hoge kosten, maar een compact bestuur dat bestaat uit vijf leden van de vereniging, inclusief de voorzitter. Alle leden van de branchevereniging hebben in de Algemene Ledenvergadering één stem, ongeacht de grootte van de praktijk. De branchevereniging wordt gefinancierd door de leden.

Planning

Eind mei hebben alle aangesloten praktijken een enquête ontvangen, die bedoeld is als raadpleging. In de enquête kunnen zij hun mening geven over het conceptadvies van de werkgroep. Martin: “Begin juli komt de werkgroep voor de laatste keer bij elkaar. Dan bespreken we de resultaten van de enquête en formuleren op basis daarvan ons definitieve advies aan de raad van bestuur van het NKD.” Als de werkgroep een advies oplevert waaruit consensus blijkt, is dit advies voor de rvb van het NKD bindend.

Reminder enquête

Alle praktijkhouders hebben de enquête via Mijn NKD ontvangen.
Heeft u hem nog niet ingevuld? Doe dat alsnog, want we willen dat elke stem gehoord wordt!

Back to top