Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 23

Inspiratiewebinars beloven veel moois

Inspireren, van elkaar leren en samen een kwaliteitssprong voorwaarts maken. Dat is het doel van een nieuwe serie webinars die op 15 september van start gaat. Centrale thema is Stepped care, Protocol 3.0. Samen springen! Sonja Karman (Stichting Taalhulp) en Barend Spijkers (Praktijk Barend Spijkers) zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen. Ze lichten vast een tipje van de sluier op.

Sonja Karman en Barend Spijkers zitten inmiddels al een paar jaar in de denktank Inspiratie. Deze denktank organiseert elk jaar een inspiratieprogramma voor aangesloten praktijken, vorig jaar voor de eerste keer in de vorm van webinars. De reacties en ervaringen smaakten naar meer. Dit najaar staat er dus een nieuwe webinarserie op stapel. Barend zegt over de webinars: “Zoals de naam al zegt, willen we mensen inspireren. We willen ze iets meegeven waarmee ze bij wijze van spreken de volgende dag aan de slag kunnen in de ondersteuning van het kind, de diagnostiek en de behandeling. Het kind staat steeds centraal.”

Afbeelding van een kindertekening met de tekst: Lezen is leuk!

Tekening van Milou, groep 5

Oog voor de hele keten

In de nieuwe serie webinars draait het allemaal om het nieuwe Protocol 3.0. Sonja legt uit waar de ondertitel – Samen springen! – vandaan komt. “Hiermee willen we uitdrukken dat het Protocol 3.0 niet alleen gaat over de dyslexiezorg, maar over alle partners in de keten. Alleen samen kunnen we die kwaliteitssprong maken in de kwaliteit en continuïteit van de dyslexiezorg.”
En daarbij gaat het niet alleen om het basisonderwijs, maar ook om het voortgezet onderwijs, benadrukt Barend. “Dat is wel een beetje mijn stokpaardje, maar ik vind echt dat het voortgezet onderwijs nog te veel een onderschoven kindje is. Omdat dyslexie niet ophoudt aan het eind van de basisschool, is het belangrijk dat er eindelijk goede materialen komen voor de diagnostiek in het voortgezet onderwijs, zowel op onderkennend als verklarend niveau. Wat we nu gebruiken, is echt gedateerd. Er is in het voortgezet onderwijs ook meer coaching en begeleiding nodig, voor zowel leerlingen als docenten.”

Ruimere doelgroep

In het Protocol 3.0 is er niet alleen nadrukkelijk aandacht voor de ketenbenadering. Op onderdelen zien we ook een verschuiving in de doelgroep die in aanmerking kan komen voor de vergoede dyslexiezorg. Zo zijn er bijvoorbeeld ruimere mogelijkheden om kinderen met comorbiditeit te behandelen. Barend vindt dat een heel gunstige ontwikkeling. “We kunnen breder gaan kijken naar wat het kind nodig heeft, nu en op de wat langere termijn. Het individuele zorgplan neemt daarbij een centrale rol in.” Sonja vult aan: “Ik denk dat het belangrijk is dat we ons als dyslexiepraktijken laten bijscholen om goed met ‘comorbide’ kinderen uit de voeten te kunnen. Regelmatig zie ik praktijken die ervoor terugschrikken om deze kinderen te behandelen, ze denken dat het te complex is. In mijn ogen is dat echt onnodig. Om een kind met ADHD een dyslexiebehandeling te geven, hoef je geen ADHD-expert te zijn. Je moet alleen wel voldoende van de stoornis weten om er in de dyslexiebehandeling geen last van te hebben, je moet er als het ware omheen kunnen werken.”

Dit vraagt om lef

Barend en Sonja weten uit ervaring dat je van tevoren soms niet goed kunt inschatten welke impact een bijkomende stoornis of problematiek heeft op de dyslexiebehandeling. “Soms is er echt wel lef nodig om aan de slag te gaan”, erkent Sonja. Als voorbeeld noemt zij een meisje van tien jaar met TOS (taalontwikkelingsstoornis), dat zij onlangs behandelde. “Dit meisje had een heel ernstige grammaticale stoornis, ze maakte zinnetjes van één of twee woorden. De ouders hadden al een lange zoektocht achter de rug, er was niemand die hun dochter een dyslexiebehandeling wilde geven. Iedereen wilde eerst met de TOS aan de slag. Uiteindelijk heb ik het wel aangedurfd om het meisje te leren lezen. Toen ze eenmaal zinnen ging lezen, ging ook haar mondelinge taal vooruit. Dat was prachtig! Natuurlijk is dit een extreem voorbeeld, maar het illustreert wel dat je soms al het andere even een de kant moet zetten en een kind gewoon kunt leren lezen.”

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Barend en Sonja verheugen zich zichtbaar op de webinars, ze zijn ervan overtuigd dat het een mooi en interessant programma wordt. Een van de zaken waar Sonja het meest naar uitkijkt, is de bijdrage van een aantal ervaringsdeskundigen. “Het is geweldig dat ook kinderen en volwassenen met dyslexie aan het woord komen, want uiteindelijk draait het om hen!”

Praktische informatie

De digitale webinars vinden tussen 15.00 en 17.00 uur plaats op woensdag:

 • 15 september
  Openingswebinar: de belangrijkste wijzigingen in Protocol 3.0 ten opzichte van Protocol 2.0 en de consequenties voor de uitvoering; de relatie tussen het Protocol 3.0 en de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie
 • 29 september
  Webinar Poortwachters in de keten
 • 3 november
  Webinar Meertaligheid
 • 10 november
  Webinar Basisonderwijs en dyslexiezorg
 • 17 november
  Webinar Voortgezet onderwijs en dyslexiezorg
 • 24 november
  Webinar Data

Aangesloten praktijken kunnen de webinars kosteloos live volgen of na afloop terugkijken. Via Mijn NKD houden we praktijkhouders op de hoogte.
Voor de accreditatie is het verplicht om de webinars van 15 september en 24 november plus één extra webinar naar keuze te volgen.

Back to top