Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 17

IJsselgroep zet in op sterke verbinding onderwijs

De verbinding tussen onderwijs en zorg komt bij de IJsselgroep niet uit de lucht vallen. De Educatieve dienstverlening en Psychologische dienstverlening zijn al meer dan 30 jaar de pijlers van de IJsselgroep. De IJsselgroep adviseert scholen en leerkrachten bij het verbeteren van lees- en spellingsonderwijs vanuit de Educatieve dienstverlening en geeft dyslexiebegeleiding vanuit de Psychologische dienstverlening.
“De IJsselgroep is ontstaan in het gebied rond de IJssel en werkt al jaren verspreid over het oosten van het land. Dit jaar is de Psychologische dienstverlening verder gegroeid door de overname van een GGZ praktijk in het noorden (De Poort) en Dyslexie Centrum Twente”, aldus Hansje Planjer, manager psychologische dienstverlening bij de IJsselgroep en lid van de Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie (BARD) van het NKD.

Talentgericht werken

Kenmerkend voor de dienstverlening van de IJsselgroep is de talentgerichtheid. “Dat betekent dat we aansluiten bij de dingen waar een kind energie van krijgt. Die oriëntatie begint al bij de intake, waarin we niet alleen de taalproblematiek exploreren maar juist ook naar de talenten van het kind kijken. Je moet zorgen dat een kind daarin zijn veerkracht ontwikkelt. Als een kind zich echt gezien voelt en als je herkent waarin het kind zich competent voelt, dan gaat de energie gewoon stromen. Dan kan het kind zich beter inzetten voor iets wat lastig of ronduit vervelend is, bijvoorbeeld taal. Want natuurlijk moet het kind alsnog met taal blijven oefenen, dat is onvermijdelijk. Ook de autonomie van het kind vinden wij een essentieel punt: het kind moet voelen dat het zelf invloed heeft en het zelf kan.”
Dankzij de onderwijsadvisering is er een vanzelfsprekende relatie met het scholenveld. Daarin verschilt deze organisatie dus duidelijk van andere zorgaanbieders. “Veel gedragswetenschappers die bij ons werken, hebben ook ervaring op scholen, soms hebben ze zelfs een Pabo-achtergrond. Daardoor hebben zij vaak een heel makkelijk contact met leerkrachten.”

Integrale aanpak: versterken ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3

Dat is belangrijk, want de IJsselgroep zet zich de afgelopen jaren intensief in voor het versterken van de ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3 op scholen. “Wij hebben een aanpak ontwikkeld voor de preventie van laaggeletterdheid en dyslexie, waarmee we scholen willen helpen om aan de voorkant de goede dingen te doen. Veel leerkrachten zijn maar tot op zekere hoogte bekend met taalproblematiek. Het ontbreekt aan specialistische kennis; wat zij kunnen doen met leerlingen die lees- en spellingproblemen hebben. Door leerkrachten en onderwijsassistenten te professionaliseren, kunnen zij de ondersteuning beter vormgeven en organiseren.”
Voor het beste resultaat is een integrale aanpak nodig. “Wij geloven echt in een stapsgewijze, planmatige aanpak, die start met het versterken van ondersteuningsniveau 1 en 2 in de klas. Vervolgens haakt ook de dyslexiespecialist aan, waardoor je niveau 3 versterkt.”

Terugdringen dyslexiezorg

Betere ondersteuning op school zal de instroom richting dyslexiezorg verminderen. Hansje Planjer juicht dat toe. “We willen dat kinderen het best denkbare onderwijs krijgen en dat zo min mogelijk kinderen zijn aangewezen op de dyslexiezorg. Dat is een ambitie die je niet van vandaag op morgen gerealiseerd hebt. Dat kunnen we niet in ons eentje voor elkaar krijgen, dat moeten we samen met scholen en andere partners doen.”
Hansje doelt daarmee bijvoorbeeld op samenwerkingsverbanden, maar vooral ook op schoolbesturen en gemeenten. “Met de beleidsmatige keuzes die schoolbesturen maken, zijn zij bepalend voor de kwalitatieve ambities van hun scholen. En bij de besturen zit ook het geld. Je hebt dus echt bestuurlijke partners nodig die ambitieus zijn, het belang onderschrijven en hiervoor willen gaan.”
Hansje benadrukt dat je ook gemeenten nodig hebt die zich hierachter willen scharen. “Gemeenten staan voor de beste zorg, met minder kosten. Zij hebben geen directe invloed op het onderwijs, maar zouden best wel wat meer kracht kunnen tonen. Het is toch raar als het onderwijs blijkbaar niet helemaal op orde is. Dat zou toch een uitstekend gespreksonderwerp met besturen zijn?”
Besturen en gemeenten zitten lang niet altijd op één lijn, merkt Hansje. “Natuurlijk gaan besturen voor goed onderwijs, laten we daar helder over zijn, maar zij hebben niet altijd dezelfde prioriteiten als de gemeente. Daardoor ontstaat er nogal eens een rituele dans tussen besturen en gemeenten over de vraag: wie gaat wat doen en wie gaat wat betalen? Liefst zou je budgetten van besturen en gemeenten bundelen. Het is heel jammer dat dit niet optimaal gebeurt.”

Kwaliteit tijdens de coronacrisis

Als we het hebben over kwaliteit, kunnen we natuurlijk niet onder de actualiteit van de coronacrisis heen. Wat betekent dat voor de dyslexiezorg bij de IJsselgroep en voor de preventieve activiteiten op scholen? “Als we kijken naar de dyslexiebehandelingen, is het natuurlijk een complexe uitdaging om de kwaliteit te waarborgen. Het staat of valt met een behandelaar die een goed contact heeft met het kind en de ouders, die flexibel kan schakelen. Daarbij is steeds de vraag hoe je het behandelprogramma zo goed mogelijk kunt doorlopen. We hebben gelukkig veel jonge en flexibele meiden, die ontzettend creatief zijn in het maken van digitale materialen en filmpjes. Er wordt op het moment ontzettend veel ontwikkeld. Hoe raar het ook klinkt: dat is ook wel weer het mooie van deze tijd. Bij het ontwikkelen van nieuwe zaken werken wij nauw samen met onze partners binnen Onderwijszorg Nederland, een coöperatie die bestaat uit de IJsselgroep en zes andere onderwijsadviesbureaus in Nederland. Je merkt dat je hier ook weer samen sterker van wordt.”

Ondersteuning thuis

“Scholen hebben veel vragen over de manier waarop ze groepjes leerlingen in deze periode ondersteuning kunnen bieden op ondersteuningsniveau 2 en 3. We geven tips, reiken verschillende digitale tools aan en zijn nu ook bezig om filmpjes te maken die scholen ter ondersteuning van de lessen kunnen gebruiken, bijvoorbeeld spellingfilmpjes”, vertelt Hansje. Ook is een speciaal dyslexiespreekuur geopend. Hansje verwacht dat daar veel belangstelling voor is, zeker omdat in juni de leesdossiers klaar moeten zijn.
“Van kinderen met hoogopgeleide ouders gaat het onderwijs thuis wel gewoon door, maar er zijn ook gezinnen waar dat niet vanzelfsprekend is. Daar is extra aandacht nodig. In onze behandelingen zijn we – zeker nu – extra alert op kwetsbare gezinnen. We zijn ook druk bezig om te kijken wat we scholen hierin kunnen bieden”, besluit Hansje.

Back to top