Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 17

Internationaal perspectief op kwaliteit

Het werken aan kwaliteit houdt niet op bij onze landsgrenzen. Het NKD stimuleert de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek op Europees niveau en het delen van kennis met andere landen. Jurgen Tijms, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie van het NKD, staat bij een aantal projecten stil.

“Met elkaar kun je meer voor elkaar krijgen en sneller resultaat bereiken dan in je eentje. Dat geldt zeker ook voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van dyslexie”, zegt Jurgen Tijms, voorzitter van de WARD en bestuurder bij het Rudolf Berlijn Center, een expertisecentrum voor leerproblemen. “In Nederland doen we behoorlijk veel onderzoek, net als in bijvoorbeeld Duistland, Finland en het Verenigd Koninkrijk. We willen onze kennis, ontwikkelingen en instrumenten delen met andere landen. Dat kan leiden tot meer kwaliteit en tot kostenbesparing.”

Project A is for App

A is for App is een mooi voorbeeld van een internationaal project waarbij het NKD als partner betrokken is. Dit project richt zich op kinderen die moeite hebben met vloeiend lezen. In de ondersteuning van hen kunnen apps en computerprogramma’s een waardevolle rol spelen. Het project loopt al een aantal jaar en heeft veel bruikbare informatie en inzichten opgeleverd. De website www.aisforapp.eu, die onlangs werd gelanceerd, richt zich in eerste instantie primair op het onderwijs. Jurgen: “De website geeft scholen inzicht in apps die ze kunnen gebruiken om de leesvloeiendheid te bevorderen. Op de site komen ook handvatten over het integreren van de apps en andere ICT-middelen in de les. Ofwel: hoe geef je blended learning effectief vorm? De website wordt komende tijd verder uitgebouwd met bijvoorbeeld filmpjes, materialen en mogelijkheden voor interactie. Het moet een actief kanaal worden dat blijft bestaan als het project volgend jaar stopt.”
De website is ook nadrukkelijk bedoeld voor developers van apps en andere ICT-toepassingen. Jurgen zegt daarover: “Developers ontwikkelen vaak producten die er geweldig uitzien, maar waarvan de wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Er kan een enorme kwaliteitsslag worden gemaakt als zij gebruikmaken van evidence based kennis en interventieprotocollen.”

Ontwikkeling nieuw diagnostisch instrumentarium

Een ander in het oog springend EU-project is Neo-PRISM-C. In dit project participeert een aantal Europese landen, waaronder Nederland, en het National Institute of Mental Health dat de DSM beheert. “We werken aan de ontwikkeling van een nieuw diagnostisch instrumentarium vanuit de RDoC-benadering. Dat wil zeggen dat we naar mechanismen kijken die een rol spelen bij het ontstaan van een bepaald probleem, bijvoorbeeld een leesprobleem. We gaan dus meer kijken naar comorbide problematiek.”
Een diagnostisch instrumentarium dat een completer beeld geeft van de aspecten die een rol spelen in de problemen, levert vervolgens handvatten voor een meer individuele behandeling. De verwachting is dat de behandeling daardoor effectiever wordt en dat er kostenefficiënter gewerkt kan worden.
Lees meer over Neo-PRISM-C.
Lees meer over de Research Domain Criteria, RDoC.

Letterlijk bij elkaar in de keuken kijken

“Samen met een aantal andere landen zijn we op dit moment bezig met een EU-aanvraag voor internationale uitwisseling van mensen. We willen echt letterlijk bij elkaar in de keuken gaan kijken en kennis uitwisselen over bijvoorbeeld aanpakken en procedures. Neem een land als Duitsland, waar ze er heel goed in zijn om al op jonge leeftijd te signaleren of er sprake is van leesproblemen. Het is ontzettend interessant om dit soort kennis en ervaringen uit te wisselen en op die manier van elkaar te leren. Als je binnen één land met verschillende partijen samenwerkt en kennis deelt, kan er nog wel eens concurrentie gevoeld worden. Bij de uitwisseling tussen landen heb je dat natuurlijk veel minder.”

Positie in Europa uitbouwen

“Het NKD is nog een relatief jonge organisatie. De eerste stappen zijn gezet om meer op Europees niveau te gaan acteren. De komende jaren zullen we dat verder uitbouwen en zal ook duidelijker worden welke positie we op Europees niveau willen en kunnen innemen”, besluit Jurgen Tijms.

Back to top