Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 17

CQ-index Dyslexie: meer respons

In 2019 hebben meer dan 6.000 ouders/verzorgers en bijna 2.400 kinderen de tijd genomen om de online vragenlijsten van de CQ-index in te vullen. De respons bij de vragenlijst Onderzoek en de vragenlijst Behandeling was 34,4 respectievelijk 29,5 procent. Bij sommige praktijken lag de respons echter tientallen procenten hoger. We vroegen een aantal van hen hoe ze dat voor elkaar kregen, zodat andere praktijken er wellicht hun voordeel mee kunnen doen.

Telefonisch inleiden

“Als de diagnostiek of een behandeltraject is afgerond, krijg ik daarvan een seintje. Op dat moment bel ik de ouders/verzorgers altijd persoonlijk op met de vraag of zij de vragenlijst willen invullen. Ik benadruk dat zij de vragenlijst anoniem en dus in alle openheid kunnen invullen. Ook als ze over bepaalde zaken negatief zijn, horen we dat graag. Dat is voor ons informatie om van te leren. Als je duidelijk uitlegt waarom de vragenlijst belangrijk is, reageren mensen doorgaans heel welwillend. De vragenlijst zelf gaat altijd diezelfde week nog de deur uit.”
Jacquelien Touwen, Educare

Maak er een gespreksonderwerp van

“Tijdens het gesprek waarin we een diagnose- of behandeltraject afsluiten, bespreken we altijd de CQ-vragenlijst. We vragen mensen of ze de tijd willen nemen om de vragenlijst in te vullen. Dat is niet alleen belangrijk als afronding van het traject van hun kind, maar ook om de toekomstige vergoede zorg voor andere kinderen te verbeteren. We leggen uit dat we de uitkomsten van de enquête met het hele team bespreken. Dus zowel de leerpunten als de zaken waarover ouders positief zijn en waar we dus vooral niets aan moeten veranderen.
Voor de respons maakt het denk ik wel verschil dat wij een kleine organisatie zijn. We werken hier met z’n zevenen. Alle behandelingen vinden in de praktijk plaats. Daardoor zien wij ouders elke week, is er veel persoonlijk contact en zijn de lijnen kort.”
Simone Verhoeven, Orthopedagogenpraktijk Athena

Twentse mentaliteit

“Die hoge respons heeft vast te maken met de Twentse mentaliteit, maar ook met de inzet van onze officemanager, die kwaliteitsbeleid in haar takenpakket heeft. Zij heeft op andere plekken ook kwaliteitssystemen geïmplementeerd en ik merk dat haar ervaring een boost heeft gegeven aan de manier waarop wij met dit soort dingen omgaan. Zij houdt goed in de gaten dat de vragenlijsten verstuurd worden. Ook brengt ze het onderwerp regelmatig in bij ons teamoverleg, ze benadrukt dat collega’s aan ouders moeten uitleggen waarom deze enquête belangrijk voor ons is.
Overigens krijg ik wel dikwijls terug dat mensen de vragenlijst erg lang vinden. Er zijn nogal wat ouders die zelf ook dyslectisch zijn; zij hebben hier gewoon moeite mee.”
Clemens Nijenkamp, Instituut Nijenkamp

Korte lijnen helpen

“Je moet jezelf echt aanleren om bij de afsluiting van een traject altijd te benoemen dat ouders via de mail een vragenlijst krijgen. Geef duidelijk aan dat hun respons helpt om de dienstverlening nog beter te maken.
De respons is vermoedelijk zo hoog, omdat we een kleine praktijk zijn met korte lijnen. Ik kan me overigens best voorstellen dat mensen niet altijd zin hebben om zo’n vragenlijst in te vullen. Zelf krijg je ook regelmatig dat soort vragenlijsten en op een gegeven moment ben je er wel een beetje klaar mee… Dat zal vast bij meer mensen een rol spelen. Los daarvan vind ik de hoeveelheid vragen erg groot. Het zou fijn zijn om iets meer te clusteren en vragen samen te voegen.”
Charlotte Kikkert, Papillon

Nieuw: rapportage voor ouders en kinderen

Voor ouders/verzorgers en hun kinderen is een korte versie gemaakt van de CQ-rapportage 2019. Hierin staan niet alleen de belangrijkste cijfers en grafieken, maar ook de waarderingen en diverse tips die zij gaven. Bekijk de Rapportage CQ-index Dyslexie 2019 voor ouders.

Back to top