Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 13

Evaluatie innovatiebijeenkomst NKD

Begin april organiseerde het NKD haar eerste innovatiebijeenkomst met het motto ‘innoveren doe je samen’. Meer dan de helft van bezoekers nam de moeite om het evaluatieformulier in te vullen. De reacties zijn overwegend positief. Wat de deelnemers betreft is de dag voor herhaling vatbaar, daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Hun suggesties nemen we uiteraard mee.

Afbeelding van de opening van de innovatiebijeenkomst op 10 april 2019

Aan de innovatiebijeenkomst namen zowel managers als mensen uit de praktijk deel. Uit de evaluatie bleek dat het voor deelnemers niet altijd voldoende duidelijk was op welke doelgroep de verschillende lezingen zich richtten. Daar zullen we volgende keer duidelijker over communiceren, zodat iedereen deelsessies kan bijwonen die goed aansluiten bij de eigen interesse. We zorgen dat deelnemers zich voortaan van tevoren digitaal kunnen aanmelden voor de deelsessies van hun keuze.

Wat volgende keer in ieder geval zal veranderen: de naam van de bijeenkomst. Omdat innovatie slechts één van de thema’s is waaraan we aandacht besteden, kiezen we voor een naam die de bredere lading beter dekt, bijvoorbeeld praktijkdag. Tijdens de bijeenkomst zal de focus liggen op het uitwisselen van praktijkervaringen, ontwikkelingen en kennis. Omdat deelnemers de onderlinge interactie en het debat erg waarderen, zal het programma daar volgende keer meer ruimte voor bieden. Zodra er een nieuwe datum is gepland, leest u dat uiteraard in de nieuwsbrief!

Back to top