Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 13

Eerste rapportage CQ-index Dyslexie

Sinds maart 2018 is de CQ-index Dyslexie beschikbaar voor praktijken. Centraal in de CQ-index staan de concrete ervaringen van ouders en kinderen met de dyslexiezorg.
In deze eerste landelijke rapportage zijn gegevens opgenomen van de respons op uitnodigingen die verstuurd zijn vanaf maart 2018 tot en met mei 2019. In de rapportage zijn de Vragenlijst onderzoek en de Vragenlijst behandeling apart opgenomen.

Deze rapportage is een momentopname. Om een reëel beeld te schetsen van de gegevens zijn in de rapportage alleen de resultaten meegenomen van de praktijken die 15 of meer ingevulde vragenlijsten onderzoek of 15 of meer ingevulde vragenlijsten behandeling hebben ontvangen.

Er is voor deze rapportage een kleine selectie gemaakt uit de gegevens en de opmerkingen die ouders en kinderen bij open vragen hebben gemaakt.

Rapportage

Bekijk de eerste rapportage CQ-index.

Praktijkversie

Praktijken die in de genoemde periode gebruik hebben gemaakt van de CQ-index Dyslexie ontvangen deze week via Mijn NKD een praktijkrapportage waarin zij de gegevens van hun praktijk kunnen vergelijken met die van de andere praktijken waarvan gegevens zijn opgenomen.

Oproep

Heeft u zelf tips voor praktijken en het NKD om de respons te verhogen? We horen het graag!
Mail ze naar info@nkd.nl.

Back to top