Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

ONDERWIJS

Directie, leerkrachten, IB'ers, RT'ers

Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg

Het onderwijs heeft als taak om goed lees- en spellingonderwijs te geven. Daarbij hoort dat lees- en spellingproblemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en dat er bij een achterstand intensieve begeleiding wordt geboden. Voor een beperkte groep is goed onderwijs en intensivering van begeleiding ontoereikend en is behandeling door een zorgverlener wenselijk. Leerlingen kunnen pas worden doorverwezen naar de zorg als er sprake is van een ernstige achterstand die blijft bestaan, ook na herhaalde interventies. Pas dan kan een vermoeden van dyslexie worden uitgesproken en kan de leerling worden aangemeld voor gespecialiseerde diagnostiek.

De Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg beschrijft het proces dat doorlopen wordt van een vermoeden van ernstige dyslexie (ED) tot diagnostiek en behandeling.

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, dyslexiecentraal.nl, is de Leidraad nader bijgesteld door het NKD en Expertisecentrum Nederlands.
Voor de inhoudelijke concretisering wordt verwezen naar de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie – versie 3.0.

Download de Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg – versie 3.1.

Back to top