Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

ONDERWIJS

Directie, leerkrachten, IB'ers, RT'ers

Dyslexie en samenwerkingsverbanden

Tijdens een op overeenstemming gericht overleg jeugd (OOGO Jeugd) maken samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en gemeenten afspraken voor een integrale aanpak van onderwijs en jeugdzorg. Beide partijen hebben daarin eigen taken en verantwoordelijkheden: het samenwerkingsverband zorgt voor onderwijsondersteuning; de gemeente voor extra zorg voor kind en gezin waar dat nodig is.

In het Factsheet OOGO Jeugd wordt beschreven hoe een integrale, (kosten)effectieve en efficiënte aanpak van dyslexiebegeleiding en dyslexiezorg kan worden vormgegeven.

Schakel basisonderwijs en gemeente

Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs zijn verplicht om ten minste eenmaal in de vier jaar een ondersteuningsplan op te stellen en hierover een op overeenstemming gericht overleg ondersteuningsplan (OOGO ondersteuningsplan) te voeren. Doel hiervan is de ondersteuning aan kinderen en jongeren zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.
Een van de thema’s die hierbij ter sprake kan komen is de ondersteuning van leerlingen met dyslexie in het onderwijs.

Back to top