Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 9

WARD geeft antwoord

Veel voorkomende inhoudelijke vragen kunnen in de BARD worden besproken. Zo nodig worden deze vragen door de BARD voorgelegd aan de WARD. Als voorbeeld een vraag over het gebruik van de SVT-TL.

In het land is de trend zichtbaar dat scholen van de CITO-LVS toetsen overstappen naar de Boom schoolvaardigheidstoetsen. Deze hebben echter geen woordleestoets in hun pakket. Wel hebben zij de SVT-TL (schoolvaardigheidstoets technisch lezen), maar dit is eigenlijk meer een tekstleestoets.
In de afgelopen periode zijn de dossiers van enkele kinderen afgewezen voor aanmelding van de diagnostiek naar ernstige enkelvoudige dyslexie, omdat de school geen DMT meer gebruikt.
Het probleem lijkt nu nog klein, maar we hebben de indruk dat er meer scholen overstappen en dat het wel eens groter zou kunnen worden. Vandaar dat we deze vraag ook even aan de WARD willen voorleggen. Hoe kijken jullie hiernaar?

Antwoord van de WARD: Dyslexie is een stoornis op woordniveau. De benaming SVT-TL is verwarrend, omdat onder technisch lezen vrijwel altijd het lezen/decoderen van losse, niet samenhangende woorden wordt verstaan. De SVT-TL is een tekst en dat voegt een dimensie toe, namelijk contextinformatie. Daardoor wordt het lezen van het individuele woord gemakkelijker. Als dat bij een kind het geval is – de score bij het tekstlezen is significant hoger dan wat je op grond van het woordlezen zou verwachten – dan is het diagnostisch en voor de behandeling relevant. Maar dan moet je het niveau van het lezen op woordniveau wel weten.
Overigens kunt u verwachten dat als een leerling op grond van de SVT-TL aan het criterium 3 x E voldoet, dat voor het woordlezen (DMT 123 of EMT) ook zo zal zijn. Maar wat is er tegen om dat even te checken? Dit duurt 1 of maximaal 3 minuten.

De antwoorden op de vragen zijn te vinden onder Veelgestelde vragen op de website.

Terug naar de nieuwsbrief

Back to top