Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 9

De Nationale Databank Dyslexie

Meer inzicht in de effectiviteit van behandelingen en mogelijkheden voor analyses op NKD-niveau: dat zijn belangrijke doelen van de Nationale Databank Dyslexie die in ontwikkeling is. Nog dit jaar start een pilot, waarvoor afgelopen maanden al veel voorwerk werd gedaan.

De Nationale Databank Dyslexie (NDD) wordt ingericht door de Toetsservice van de CED-Groep, in opdracht van het NKD.
Voor praktijken met een eigen geautomatiseerd administratiesysteem bouwt de Toetsservice een inlees- of verwerkingsmodule om data in te kunnen lezen. Om deze module te kunnen gebruiken, moet het admini­stra­tie­systeem uiteraard wel over een exportfunctie beschikken.
Voor praktijken die geen geautomatiseerd admini­stratie­systeem hebben (of een systeem zonder exportfunctie), is een Excel-werkblad gebouwd.

Veel verschillende systemen

Tijdens de offertebesprekingen met de CED-Groep zijn we destijds uitgegaan van:

  • maximaal vijf grote praktijken (met 40 locaties) die samen maximaal vijf verschillende geautomatiseerde administratiesystemen gebruiken,
  • 70 kleinere praktijken zonder geautomatiseerd sys­teem.

De situatie blijkt echter iets anders te liggen. De teller staat inmiddels al op 10 tien grote praktijken (die samen 8 verschillende systemen gebruiken) en 99 kleine praktijken. Van de kleine praktijken is niet altijd duidelijk of ze een eigen systeem hebben.

Fase-0

Er is daarom besloten tot een fase-0 met een eerste ronde dataverzameling. Alle directies van de aangesloten praktijken zijn hierover begin juni benaderd. Deze eerste ronde heeft een pilotkarakter; alle onderdelen in de keten worden getest, de geanonimiseerde informatie wordt verwerkt en het NKD ontvangt een eerste kwaliteitsanalyse.
In deze fase-o zijn uiteindelijk de data van 17 kleine praktijken verzameld, van behan­de­lingen die in 2017 startten en nog niet zijn afgerond. Dit zijn genoeg data om over te rapporteren en aanbevelingen uit te destilleren voor het vervolgtraject.

Rapportages

De CED-Groep gaat per kalenderjaar rapporteren over de variabelen die de Werkgroep Databank heeft bepaald. De Nationale Databank Dyslexie kent twee typen rapportage:

  • een rapportage NKD-breed,
  • een standaardrapportage per praktijk (uitsluitend bedoeld voor de betreffende praktijk).

Analyses

Praktijken hebben hun eigen data waarmee ze analyses kunnen doen, maar kunnen deze ook bestellen bij de Toetsservice. Daarvoor moeten prijsafspraken worden gemaakt; dit valt buiten de standaardafspraken.
Met de jaren groeit de mogelijkheid om volledige trajecten van individuele cliënten te analyseren. Praktijken kunnen dit, maar niet op het niveau van het NKD. Analyses op NKD-niveau zijn bijvoorbeeld bruikbaar voor benchmarking.
Voor een deel van de praktijken is het nieuw om meerdere voor- en nametingen te registreren. Dankzij geavanceerde statistische technieken is het mogelijk om op basis van deze gegevens uitspraken te doen over de effectiviteit van behandelingen. Daarbij is dus niet langer een controlegroep nodig.

Terug naar de nieuwsbrief

Back to top