Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 19

Praktijk in beeld

Het gebeurt niet zo vaak dat praktijken zichzelf aanmelden voor deze rubriek. Zij aan Zij deed dat wel, omdat ze trots is op haar manier van werken en op het brede spectrum aan jeugdzorg dat ze aanbiedt.

Zij aan Zij is een Gelderse praktijk met vijf locaties, in Velp, Zevenaar, Doetinchem, Zutphen en Apeldoorn. Het team van 34 medewerkers biedt op alle locaties een breed spectrum jeugdzorg aan voor kinderen van 0-18 jaar, onder andere dyslexiezorg. “We horen van veel ouders dat ze het fijn vinden dat alles onder één dak zit en dat onze praktijk zo laagdrempelig is. Dikwijls zijn ze heel erg zoekende waar ze moeten starten. In een kennismakingsgesprek bespreken we waar de ouders tegenaan lopen en wat hun zorgen zijn. We denken mee en gaan echt naast ze staan”, vertelt praktijkeigenaar Meike Manschot.

Afbeelding van het gebouw van praktijk Zij aan Zij

De beste route voor elk kind

“Als we naar de dyslexiezorg kijken, zijn sommige casussen evident en wijst alles erop dat je direct moet starten met een behandeling. Soms is het echter lastig om te bepalen of er alleen sprake is van een technisch lees- en spellingprobleem. Misschien is er wel een concentratieprobleem dat erg in de weg staat of zijn de leerresultaten gekelderd door een traumatische gebeurtenis. Op al onze locaties werken uiteenlopende specialisten: orthopedagogen, (GZ-)psychologen en systeemtherapeuten. Als het niet helder is wat er precies aan de hand is, worden verschillende disciplines betrokken. Samen komen we dan tot de beste route voor het kind.”

Nauw contact met ouders en school

Zij aan Zij kiest er bewust voor om de dyslexiezorg in eigen huis aan te bieden, en dus niet op bijvoorbeeld scholen. Orthopedagoog Judith de Graaf legt uit: “Hier is aan alle voorwaarden voor een goede behandeling voldaan. Er is goed internet en er zijn rustige behandelkamers, op scholen ontbreekt dat nogal eens. Daarnaast hechten we veel waarde aan het contact met ouders, met wie er in principe wekelijks een overdrachtsmoment is. Af en toe wonen ze een hele behandeling bij. Als zij bijvoorbeeld veel strijd hebben over het thuiswerk, schuiven ze wat vaker aan om te zien hoe wij dingen aanpakken. De tussentijdse evaluatiegesprekken vinden wel op school plaats. Gedurende de behandeling hebben we regelmatig contact met de school. We sluiten een traject altijd af met een evaluatiegesprek op school en een eindverslag met maatwerkadviezen over het kind.”

Afbeelding van het interieur van praktijk Zij aan Zij

Interne poortwachter

Als een kind voor dyslexiezorg wordt aangemeld, wordt het dossier beoordeeld door een ‘interne poortwachter’ van Zij aan Zij. Dat is iemand die de regio waarin het kind wordt aangemeld niet kent. Zo is de objectiviteit van de beoordeling binnen de praktijk zo goed mogelijk gewaarborgd.
Meike onderstreept het belang van een onafhankelijke poortwachter. “Een volledig onafhankelijke poortwachter hanteert strikt de richtlijnen van het NKD en speelt een casus terug naar school als bijvoorbeeld blijkt dat de ondersteuningsniveaus onvoldoende zijn ingevuld. De school wordt ook direct ondersteund in hoe ze het leesonderwijs bijvoorbeeld structureel beter kan inrichten of er wordt meegedacht in wie deze ondersteuning in de school zou kunnen oppakken.”

Asgaard Saga

Zij aan Zij werkt sinds kort met Asgaard Saga, een nieuwe behandeltool die is ontwikkeld door De Lerende Mens. “Het programma sluit goed aan bij de visie van onze praktijk. We willen echt kwaliteit leveren, doen wat daarvoor nodig is. De motivatie van kinderen speelt een belangrijke rol in het succes van de behandeling. Hoe kunnen we ze motiveren voor iets wat ze zo moeilijk vinden en vaak met veel negativiteit is omgeven? Wij denken dat de game Asgaard Saga daarin een waardevolle rol kan spelen. Het is interessant dat het programma ook op school gebruikt kan worden, zeker bij kinderen van wie de ouders het lastig vinden om het thuiswerk op te pakken. Met deze game kun je kinderen gericht trainen op zaken die moeilijk voor hen zijn. We verwachten veel van de game en van de samenwerking met De Lerende Mens en de Radboud Universiteit. Het spreekt ons erg aan dat alle resultaten uit het behandelprogramma continu worden gebruikt voor de doorontwikkeling”, legt Judith uit.

Transitie is een grote uitdaging

De transitie van de jeugdzorg blijkt ook voor de praktijk Zij aan Zij een grote uitdaging. Meike loopt er vooral tegenaan dat elke gemeente het toch op zijn eigen manier wil doen, bijvoorbeeld qua inhoudelijke bemoeienis, bekostiging en de rol van de poortwachter. In de praktijk wordt er vaak te automatisch verwezen naar bepaalde aanbieders; ook dat is een lastig punt. Meike: “Ik denk dat het nuttig is als scholen en gemeenten beter zicht hebben op alle praktijken die (vergoede) dyslexiezorg kunnen aanbieden. Het is belangrijk dat men beseft dat er keuzevrijheid is.”

Rol voor NKD

Daarnaast zou Meike graag zien dat er meer bekendheid komt over het NKD-certificaat. “In overleggen met gemeenten moeten wij nog steeds ontzettend vaak toelichten wat het NKD is en wat een NKD-certificering betekent. Ik zou het toejuichen als het NKD hierin het voortouw neemt en dit nog duidelijker uitdraagt, ook richting gemeenten. Dan hoeven gemeenten niet meer zo hard te werken om te bepalen met welke aanbieder ze in zee gaan. Dat werk is al gedaan – praktijken die bij het NKD zijn aangesloten voldoen aan de hoge kwaliteitsstandaarden.”

Teruglezen: interview over De Lerende Mens

Eerder dit jaar publiceerden we een interview met Jan Wilgenhof (partner van De Lerende Mens), waarin hij onder meer stilstaat bij de game Asgaard Saga.

Back to top