Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 12

Veel belangstelling voor innovatiebijeenkomst NKD

Onder het motto ‘innoveren doe je samen’ organiseerde het NKD op 10 april jl. haar eerste innovatiebijeenkomst. Het initiatief was een schot in de roos, de zaal was tot de nok gevuld. Het programma bestond uit een mooie mix van plenaire lezingen, deelpresentaties en informele momenten waarop de aanwezige praktijkhouders elkaar konden ontmoeten. Een inspirerende manier om bij te dragen aan het dyslexiekwaliteitsbeleid.

Marijke van Grafhorst, voorzitter NKD, leidt de bijeenkomst in

Digitale diagnosetool EED

De eerste plenaire lezing werd verzorgd door prof. Harold Bekkering. Bekkering zoekt graag de snijvlakken op tussen de neurowetenschap, pedagogiek en psychologie en heeft de ambitie om praktijk en wetenschap in verbinding te brengen. Niet voor niets initieerde hij samen met de dyslexiepraktijk Berkel B een startup.  Deze heeft als doel om alle kinderen in Nederland beter te leren lezen en beter te leren leren. Er is inmiddels een digitale diagnosetool ontwikkeld, die bruikbaar is in het onderwijs (zorgniveau 2 en 3) en in de dyslexiezorg en aansluit bij het huidige Protocol. Ook zullen er behandel- en begeleidingsproducten ontwikkeld worden.

Twaalf deelpresentaties

Na deze inleiding konden alle deelnemers drie innovatiepresentaties bezoeken. Keuze genoeg! Zo waren er presentaties over innovatieve software en behandelmethoden, de samenwerking tussen onderwijs en zorg, psycho-educatie, complexe dyslexie, dyscalculie en begrijpend spellen in het Engels.
Het was mooi om te zien dat de praktijken die de presentaties verzorgden hun publiek deelgenoot maakten van inzichten en ervaringen. Dit was precies waar het NKD op gehoopt had: dat praktijken van en met elkaar kunnen leren.

Preventieve dyslexiezorg

In de afsluitende plenaire lezing stond dr. Ria Kleijnen stil bij een arrangement dat sinds 1 januari jl. structureel beschikbaar is in de gemeente Sittard-Geleen: preventieve dyslexiezorg. Scholen kunnen dit arrangement aanvragen voor onderbouwleerlingen die een gerede kans hebben op verwijzing naar de zorg. In het preventieve arrangement werken dyslexiebehandelaar, leerkracht, ib’er én ouders samen. Concreet betekent het dat de dyslexiebehandelaar de interventies sámen met de leerkrachten uitvoert in de klas. Thuis en op school werken tutoren (oudere leerlingen of ouders) met de leerling aan het preventieve ICT-programma Bouw! Het traject wordt bekostigd door het onderwijs én de gemeente.

Positieve reacties van deelnemers

Er waren veel praktijkhouders op de innovatiedag afgekomen. De nieuwsbrief polste de reacties.

“Ik heb zeker weer dingen gehoord waar we in onze praktijk wat mee kunnen. Zo ging de presentatie van Opdidakt onder meer in op het motiveren van kinderen. Dat was heel herkenbaar, ook wij lopen tegen motivatieproblemen aan. Zo’n innovatiemiddag is waardevol en ook de borrel en het eten van tevoren zijn nuttig. Ik heb weer andere mensen uit onze regio leren kennen.”
Carolien van der Wal, GZ-psycholoog EGES Dyslexiezorg, Den Oever

“Het is interessant om te horen waar mensen mee bezig zijn. Daar haal je altijd weer puntjes uit waar je ook zelf iets mee kunt. In die zin is zo’n middag dus zeker interessant. Ik ben vooral naar de presentaties over behandel-apps gegaan, omdat we daar zelf ook volop mee bezig zijn. Het versterken van de relatie tussen onderwijs en zorg is voor ons een heel belangrijk doel. Ons oefenprogramma Letterster is nu beschikbaar voor ouders en we hopen dat het rond de zomer inzetbaar is binnen zorgniveau 3 op scholen.”
Judith Ellenbroek, unitmanager Marant, Elst

“Goed dat het NKD dit organiseert! De hele middag was interessant, zeker ook de presentatie van Marant. Het sprak me aan dat zij niet hun eigen methode etaleerden, maar ingingen op de wetenschappelijke inzichten die zij opdoen en de betekenis ervan voor de praktijk. In onze eigen praktijk hebben wij heel veel noties van zaken die we tegenkomen. Het is goed om te zien dat het wetenschappelijk onderzoek dat Marant laat uitvoeren veel van deze noties bevestigt.”
Adri Verhoef, praktijkhouder Affect, Eersel

“De samenwerking tussen onderwijs en zorg was echt wel de kern van vandaag. Er moet in het onderwijs heel veel gebeuren, dat is wel een duidelijke boodschap. Ik weet niet hoeveel ruimte je vanuit de zorg krijgt om daar iets te doen. Maar als ik Ria Kleijnen hoor vertellen over het project Preventieve dyslexiezorg, dan is er blijkbaar best wel ruimte!”
Annemarieke Slaghekke, regiebehandelaar Opdidakt

Afbeelding van de kaartjes voor de workshops tijdens de innovatiebijeenkomst

PowerPointpresentaties

De PowerPointpresentaties van alle plenaire lezingen en deelpresentaties zijn zo spoedig mogelijk beschikbaar in Mijn NKD/Alle praktijken.

Back to top