Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 33

Ruimte voor Jong Professionals

Bijna zeventig jonge professionals uit 22 NKD-gecertificeerde praktijken namen eind november deel aan een webinar dat het NKD speciaal voor Jong Professionals organiseerde. Het webinar had tot doel om hen te informeren, te voeden en te inspireren.

Afbeelding van het logo van NKD Jong Professionals

Het NKD is ongelofelijk blij met zoveel belangstelling van Jong Professionals. Het onderstreept dat zij over de muren van hun eigen praktijk heen kijken, breed geïnteresseerd zijn en zich willen verbinden met anderen. Tijdens het webinar zijn de deelnemers geïnformeerd over de NKD-organisatie, over de verschillende bestuurscommissies en werkgroepen en over de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie. Jolanda Roelfsema, lid van de raad van bestuur van het NKD, zegt over de leden van al deze gremia: ‘Het NKD heeft geen mensen in loondienst, maar aan het NKD zijn mensen verbonden die vanuit hun kennis en kunde bijdragen.’
Ook het wijdverbreide netwerk waar het NKD deel van uitmaakt c.q. zich tot verhoudt, is gepresenteerd. Een ding was duidelijk: veel deelnemers hadden geen idee van de omvang en de complexiteit van het netwerk.
Na dit informatieve blok gingen de deelnemers uiteen in breakout-rooms, waarin onder meer gesproken werd over ieders persoonlijke ambitie als dyslexie-zorgprofessional, themabijeenkomsten, wensen om te netwerken met collega’s in het land en mogelijkheden om een actieve rol te spelen binnen het NKD of de landelijke dyslexiezorg.
Op basis van de input van de deelnemers bepaalt de NKD-werkgroep Jong Professionals samen met hen hoe deze eerste activiteit een vervolg krijgt. We houden u op de hoogte!

Back to top