Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 22

Dewi Rijks over Protocol 3.0

Dewi Rijks is onlangs toegetreden tot de nieuwe raad van bestuur van het NKD. Op dit moment leidt ze onder andere de werkgroep die een implementatieplan voor het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0 uitwerkt. Hoe staat het daarmee en wat spreekt haar aan in haar bestuurlijke rol?

‘Waarom was je geïnteresseerd in een bestuurlijke functie bij het NKD?’, vragen we Dewi. “Het begint ermee dat ik de dyslexiezorg een warm hart toedraag. Daarnaast denk ik dat mijn tien jaar ervaring in de dyslexiezorg zeker van waarde kunnen zijn. Ik ken de dilemma’s uit de dagelijkse praktijk en weet ook goed wat er bij de verschillende stakeholders speelt. In mijn nieuwe rol binnen het bestuur hoop ik beide in te zetten voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de dyslexiezorg”, legt Dewi uit.

Oog voor verschillende perspectieven

“Er zijn op dit moment heel veel mooie ontwikkelingen die de dyslexiezorg vooruit kunnen helpen. Denk aan de ontwikkeling van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0 en van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD), het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Vanuit een bestuurlijke rol lever ik daar graag een bijdrage aan. Ik heb het zelf altijd belangrijk gevonden om oog te hebben voor verschillende perspectieven. Dus niet alleen voor het perspectief van de aangesloten praktijken, maar ook dat van de ketenpartners in het veld, zoals het onderwijs, gemeenten en ouders. Daarom vind ik het ook zo mooi dat niet alleen de aangesloten praktijken vertegenwoordigd zijn in de Beleidsadviescommissie (BAC), maar ook deze ketenpartners.”

Naadloze aansluiting protocol en richtlijn

Een van de zaken waar Dewi op dit moment veel energie in steekt, is het maken van een implementatieplan voor het Protocol 3.0. Over de inhoud van het protocol kan Dewi overigens nog geen details geven. “Het protocol moet naadloos aansluiten op de BVRD. In het najaar vond de proefinvoer van de conceptrichtlijn plaats. Het verwerken en wegen van de feedback van zo’n tachtig professionals die betrokken waren bij de proefinvoer moet zorgvuldig gebeuren en vraagt dus tijd. We verwachten dat de BVRD na de zomer klaar is. Pas dan kunnen we ook het Protocol 3.0 definitief vaststellen.”

Stepped care

Inhoudelijk is overigens wel al duidelijk dat het Protocol 3.0 nog nadrukkelijker is opgebouwd rondom het stepped care model. Ofwel, er is een opbouw in de verschillende ondersteuningsniveaus. Het invullen van de ondersteuningsniveaus 1 t/m 3 vindt plaats in het onderwijs. Voor het invullen van ondersteuningsniveau 4, de dyslexiezorg, wordt een gedragswetenschapper ingezet. Onderstaande illustratie van Dyslexie Centraal visualiseert de verschillende treden in het stepped care model en verheldert wat de verschillende ondersteuningsniveaus concreet inhouden.

Afbeelding van de Infographic Ondersteuning bij lezen en spellen op school

Implementatienotitie Protocol 3.0

Over de implementatienotitie, waaraan Dewi op dit moment werkt, zegt ze: “Zodra de implementatie van Protocol 3.0 in gang wordt gezet, begint ook de uitfasering van het oude protocol. We zijn nu druk bezig om in kaart te brengen hoe dat op de beste manier kan. Door het Protocol 3.0 zullen niet alleen voor dyslexiepraktijken zaken veranderen, maar ook voor de partners in de keten. Denk aan scholen, gemeenten, poortwachters en samenwerkingsverbanden. Op dit moment brengen we in beeld welke consequenties het protocol heeft voor de diverse ketenpartners. De implementatienotitie maakt onder meer duidelijk wie we moeten informeren, voorlichten en trainen. De Denktank Inspiratie is alweer volop aan het nadenken over de rol die webinars hierin kunnen spelen. Afgelopen najaar is daar al de nodige ervaring mee opgedaan.”

Voor kinderen de goede dingen doen

Dewi realiseert zich dat er ongetwijfeld praktijken zijn, die zeggen: schiet eens op, waarom kost dit zoveel tijd? “Ik begrijp dat gevoel als geen ander. Ook ik had het protocol liefst gisteren al vastgesteld, maar we moeten echt wachten op groen licht voor de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie. Pas dan kunnen we het Protocol 3.0 definitief vaststellen en de implementatie in gang zetten. Door nu de implementatie zorgvuldig voor te bereiden en alle randvoorwaarden goed in te vullen, staan we straks in de startblokken zodra het groene licht er is. Door de BVRD en het Protocol 3.0 sluiten onderwijs en zorg nog beter op elkaar aan. Dat is belangrijk voor de kinderen, dat perspectief houd ik steeds voor ogen”, besluit Dewi.

Back to top