Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 10

Nederlandse databank Dyslexie

De pilotfase van de Databank, waarin data uit 2017 zijn verzameld, is vrijwel afgerond. Deze maand verschijnt een rapport met de beschrijvende informatie zoals die is gevraagd door de WARD en de Kwaliteitscommissie. De praktijken die van ten minste 15 cliënten de data aanleverden, ontvangen daarnaast ook een rapportage over hun eigen praktijk.

De eenheid van analyse voor de dataverzameling is het kalenderjaar. De datum waarop een gegeven wordt verkregen is dus bepalend voor het jaar waarin dit gegeven wordt opgenomen in het databestand van de NDD. Zo kunnen we spreken van data-2017, data-2018 et cetera.
De registratie van een cliënt begint in het jaar dat een praktijk een traject start (met het openen van een dossier). Data uit het voortraject worden in het Excel-aanleverbestand van dát jaar opgenomen.

Begin 2019 start fase 2 en kunnen alle NKD-praktijken data aanleveren van 2018. Begin januari ontvangen praktijken een aangepaste versie van het Exel-aanleverbestand en een update van de beschrijving van de minimale dataset.

Onder de data-2018 verstaan we:

  • alle data van cliënten van wie de praktijk in 2017 een dossier opende, van wie de data uit 2017 zijn aangeleverd en van wie in 2018 nog data-2018 werden verzameld;
  • data van cliënten van wie het traject in 2018 startte (met het openen van een dossier).

Praktijken die alsnog data uit 2017 willen aanleveren, kunnen dit kenbaar maken via info@nkd.nl.
Praktijken met een geautomatiseerd administratiesysteem waarmee ook de data geëxporteerd kunnen worden, zijn reeds in contact met de Toetsservice of moeten contact opnemen met de Toetsservice, toetsservice@cedgroep.nl.

De informatie die tijdens de regiobijeenkomsten over dit onderwerp is verstrekt, vindt iedere praktijkhouder in Mijn NKD.

Back to top