Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 29

Praktijk in beeld

Studievaart is sinds dit jaar aangesloten bij het NKD. Aan het roer staan Monique Meulenkamp en Gertrude Punt-Stoopendaal, die van huis uit logopedist zijn. Sinds de start in 2015 zijn de activiteiten van Studievaart flink uitgebreid. Dyslexiezorg is de nieuwste loot aan de stam.

Omdat Monique en Gertrude beide een logopediepraktijk in de regio hebben, kenden zij elkaar al jaren voordat ze met Studievaart startten. ‘Regelmatig hadden wij kinderen die klaar waren met een logopediebehandeling, maar toch nog wel wat ondersteuning in hun ontwikkeling konden gebruiken. Allebei hadden we behoefte om deze kinderen nog verder te helpen. Privé hadden we eigenlijk dezelfde behoefte, omdat we allebei puberkinderen hadden bij wie het leren niet altijd heel makkelijk en florissant ging, terwijl ze best de cognitieve capaciteiten hadden. Nadat we ons hebben geschoold in studiebegeleiding, zijn we gestart met Studievaart’, vertelt Monique. Bij Studievaart kunnen kinderen en volwassenen terecht voor hulp in hun ontwikkeling, in de vorm van bijles, huiswerkbegeleiding, coaching en taalbegeleiding op maat. Studievaart geeft bijvoorbeeld ook studievaardigheidslessen op bijna alle middelbare scholen in de Hoeksche Waard en is geselecteerd om mee te doen aan een pilot om kwetsbare nieuwkomers te begeleiden.

Foto van Monique Meulenkamp en Gertrude Punt-Stoopendaal

Monique Meulenkamp en Gertrude Punt-Stoopendaal
Foto: Johan Plomp

Spreekvaart: logopedische zorg

Al vrij snel na de start van Studievaart, besloten Monique en Gertrude om hun beide logopediepraktijken samen te voegen tot Spreekvaart logopedie. Monique: ‘Er bleken heel veel logopedisten in de regio te zijn die zich bij ons wilden aansluiten, omdat ze geen zin meer hadden in alle administratieve rompslomp, personele zorg en audits. Inmiddels hebben we een team van 26 logopedisten, die op ongeveer 40 locaties werken.’ Gertrude vult aan: ‘Er is een enorm tekort aan logopedisten. Daarom moet je extra zuinig op hen zijn en ze gericht hun werk laten doen. Je kunt wel zeggen “dat stuk administratie hoort erbij”, maar zo werkt het gewoon niet. Je ziet jonge mensen in het vak echt over de kop gaan. Doordat de logopedisten bij ons kunnen doen wat ze leuk vinden – logopedisch behandelen – is Spreekvaart eigenlijk veel groter geworden dan we ooit hadden kunnen vermoeden.’

En dat is drie

Bij een deel van de kinderen die logopedie krijgen, blijkt ook sprake te zijn van dyslexie. Gertrude: ‘Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die de klanken niet goed waarnemen. Zij hebben een probleem met de fonologie en dat manifesteert zich als een articulatieprobleem. Soms zie je ook andere signalen: het kind heeft bijvoorbeeld moeite met kleuren, het onthouden van namen en het links/rechts komt niet op gang. Vaak zie je dat ook het hakken en plakken niet lukt en dat daarna het lezen en spelen langzaam op gang komt. Binnen onze logopedietak is veel kennis over dyslexie aanwezig en zelf hebben we ook jarenlang als onderaannemer in een dyslexiepraktijk gewerkt. Daarom hebben we in 2020 besloten om te starten met Basisvaart, dat zich volledig richt op de dyslexiezorg. Inmiddels hebben we een contract met zeven gemeenten, voornamelijk in de Hoeksche Waard en omliggende gemeenten.’

Brede expertise in huis

‘We hebben dit bedrijf echt proefondervindelijk opgebouwd, de verschillende activiteiten zijn een waardevolle aanvulling op elkaar. Daardoor hebben we mooie mogelijkheden om maatwerk te bieden en aan te sluiten bij wat het kind nodig heeft. Het kan bijvoorbeeld dat bij Studievaart een kind met leerproblemen binnenkomt, maar dat er een taalontwikkelingsprobleem achter zit of dyslexie die nooit onderkend is’, zegt Monique. Gertrude vertelt dat er inmiddels veertig medewerkers zijn: 26 logopedisten, orthopedagogen en een regiebehandelaar. ‘Het is waardevol om zulke brede expertise in huis te hebben. Wat ik bijzonder vind: we hebben een aantal leerkrachten die door een burn-out of een andere ziektegeschiedenis niet meer in het onderwijs willen of kunnen werken. Voor deze groep blijken wij een heel goed bedrijf te zijn, omdat veel studiebegeleidingsopdrachten maar enkele uren per week omvatten. De meeste mensen vinden dat veel te weinig, maar deze groep is er juist heel blij mee. Van tevoren hadden we niet bedacht hoe gelukkig deze samenwerking zou zijn. Dat is erg leuk!’

Steun van kwaliteitscommissie

Toen Monique en Gertrude in 2020 met de dyslexiepraktijk Basisvaart startten, was al snel duidelijk dat ze zich wilden aansluiten bij het NKD. Monique: ‘Dat is sowieso een voorwaarde om een contract te krijgen bij gemeenten, maar we vinden het ook heel waardevol dat je bij het NKD veel kennis kunt ophalen. Daardoor blijf je goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, het draagt bij aan kwaliteitsverbetering.’

Als voorbereiding op de Kiwa-audit maakten Gertrude en Monique een kwaliteitshandboek. Monique: ‘Er zit heel veel kennis in ons hoofd en in de hoofden van de regiebehandelaar en de behandelaren zelf. Het was goed om dat allemaal een keer zorgvuldig op schrift te stellen. Dat zorgt er nog meer voor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. We hebben diverse documenten in concept mogen opsturen naar Patty Gerretsen, secretaris van de Kwaliteitscommissie van het NKD. Zij heeft feedback gegeven en een aantal zaken geredigeerd. Het is heel fijn dat zij dat wilde doen. Uiteindelijk lag er een kwaliteitshandboek waarvan Patty zei: het snijdt hout. Daardoor gingen we met vertrouwen de Kiwa-auditdag in.’

Kiwa-audit

Gertrude en Monique herinneren zich dat ze de audit van tevoren best spannend vonden, maar dat het uiteindelijk een heel leuke dag werd. Gertrude: ‘De audit werd begeleid door Linda Tan van het Kiwa. Door de manier waarop zij zich opstelde, was onze stress snel weg. Zij gaf ons echt het gevoel: ik ben hier niet om hard te oordelen, maar we zijn hier omdat we samen werken aan kwaliteit. Linda bevestigde ons erin dat we veel zaken goed op orde hadden, er kwamen eigenlijk slechts enkele aandachtspunten naar voren. We zijn dus nu officieel aangesloten bij het NKD.’

Back to top