Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBRIEF 29

Nieuwsbrief 29

Afbeelding van een kerstboom met lichtjes die aan- en uitgaan

  • Strategisch meerjarenplan 2023-2030

Het NKD heeft haar beleid voor de komende acht jaar uitgewerkt. Het meerjarenplan laat zien dat het NKD zich blijft inzetten voor de borging en verdere ontwikkeling van kwalitatieve en toegankelijke zorg voor kinderen met ernstige dyslexie. De samenwerking met het onderwijs en andere ketenpartners is daarbij een belangrijk punt, waarin nog veel winst is te halen.
Lees meer over de inhoudelijke thema’s en de strategische doelstellingen in de samenvatting.

  • Terugblik inspiratiewebinars

De inspiratiewebinars die het NKD dit najaar voor de aangesloten praktijken organiseerde over ernstige dyslexie en taalontwikkelingsstoornissen waren een groot succes. Zo’n 400 mensen hebben zich aangemeld om de webinars te volgen, live of achteraf. 64 deelnemers volgden ze zelfs allemaal. De evaluatie volgt op een later moment, maar een greep uit de leuke reacties willen we u niet onthouden: ‘Mooie informatie om in de intervisiegroep te bespreken’, ‘Een ontzettend leuk webinar met veel verdiepende informatie!’, ‘Met plezier heb ik afgelopen weken alle webinars gevolgd’, ‘Ik vond de presentatie érg interessant. Veel praktische tips!’

  • Boek Preventieve Dyslexiezorg

Ria Kleijnen, programmamanager van het landelijke Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, stond aan de wieg van Preventieve Dyslexiezorg. Met deze methodiek kunnen jonge risicokinderen eerder en beter geholpen worden. Deze maand verscheen het gelijknamige boek. Een aanrader voor onder meer onderwijs- en zorgprofessionals, beleidsmakers en ouders. U kunt het boek downloaden op dyslexiecentraal.nl.

  • Het maatschappelijke rendement van dyslexiezorg

Het internationale tijdschrift Dyslexia publiceerde dit najaar een studie over de kosten-batenanalyse van dyslexie-interventies. De studie toont aan dat dyslexie-interventies kosteneffectief zijn. Onbehandelde dyslexie leidt onder meer tot productiviteitsverlies en een lager inkomen. Behandeling daarentegen zorgt voor een significante toename van de kwaliteit van leven. Lees het volledige artikel Economic evaluation of dyslexie intervention.

Foto van een tulp met daaronder de tekst: t = h

  • Rebus

Voor de kinderen: een kleine hersenbreker!
Instructie: Schrijf het woord naast het plaatje. Streep de letter(s) door en schrijf de nieuwe letter erbij. Welke zin komt eruit? Schrijf de zin onderaan.
Download de NKD rebus.

  • Symposium Geletterdheid

De WAP (Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten) is een vakvereniging van taalprofessionals, die mensen uit werkveld en wetenschap bij elkaar brengt. Op zaterdag 21 januari  2023 organiseert zij een rijk gevuld symposium over geletterdheid. Met onder meer lezingen van professor Elise de Bree (lid van onze Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie) en zestien workshops.
Lees meer over het Symposium Geletterdheid.

  • Oratie Elise de Bree over taalontwikkelingsstoornissen

Elise de Bree, lid van onze wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie, is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Vorige maand hield zij haar oratie Taal in uitvoering: Passend onderwijs voor taal en TOS. Met haar leerstoel wil Elise de Bree eraan bijdragen dat taalproblemen op school worden herkend en dat kinderen met taalontwikkelingsstoornissen in het onderwijs de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Het NKD deelt deze ambitie!

  • Vergaderdata 2023

Het NKD heeft in 2023 weer een volle vergaderkalender. In het overzicht vergaderdata ziet u onder meer wanneer de raad van bestuur, de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie (WARD) en de verschillende bestuurscommissies bij elkaar komen.

Afbeelding van een kerstboom met lichtjes die aan- en uitgaan

Back to top