Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

Dyslexietour van start

Op woensdagmiddag 25 september start in de Nieuwe Bibliotheek in Almere de Balans Dyslexietour. Deze extra feestelijke bijeenkomst vormt het startschot voor 24 inloopbijeenkomsten die Oudervereniging Balans de komende anderhalf jaar organiseert samen met bibliotheken in het hele land. De Dyslexietour is één van de activiteiten van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Tijdens de bijeenkomsten in […] 

Digitaal Poortwachtersplatform van start

Op 4 september 2019 is door het NKD een digitaal platform gestart voor poortwachters dyslexie. Tijdens de poortwachtersbijeenkomst op 8 februari 2019 bleek dat de poortwachters behoefte hebben aan uitwisseling en frequenter contact, bijvoorbeeld om te overleggen over ingewikkelde casussen. Na een peiling onder poortwachters in mei 2019, waarop positief tot zeer positief werd gereageerd, […] 

Voortgang ontwikkelfase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Begin 2019 is de tweede fase van het project brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie gestart. Met een ontwikkelwerkgroep onder leiding van Prof. dr. Pol Ghesguière wordt er hard gewerkt aan het schrijven van de richtlijn, onderbouwing en uiteindelijk de werkkaarten en info voor ouders. Er zijn deelwerkgroepen voor vier thema’s: signalering, diagnostiek, behandeling en ondersteuning. Zowel […] 

Back to top