Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

Denktankdag Stimuleringsprogramma Dyslexie

In opdracht van het Ministerie van OCW wordt de komende jaren het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs uitgevoerd, kortweg: Stimuleringsprogramma Dyslexie. Het NKD neemt met andere organisaties deel aan de stuurgroep die het programma uitvoert. Doel van dit stimuleringsprogramma is om scholen beter in staat te stellen om systematisch te werken aan […] 

Introductie Tim Rook

Sinds 2 april werkt Tim Rook als interim Marketing- & Communicatiestrateeg voor het NKD. Hij zal zich de komende maanden gaan richten op het schrijven van een communicatiestrategie en -jaarplan. Met dit communicatieplan zal het NKD zijn stakeholders op een effectieve en gestructureerde wijze kunnen informeren over, en betrekken bij, zijn activiteiten. De basis van […] 

CQ-index Dyslexie digitaal!

Sinds 2 maart is de CQ-index Dyslexie – ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met het KD en NRD (nu NKD) – digitaal beschikbaar bij het NKD. De CQ-index Dyslexie is de Nederlandse standaard voor het meten van de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van ouders of verzorgers van kinderen bij wie een […] 

Back to top