Homepage | Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

Subsidieregeling Tel mee met taal

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, maar ook om activiteiten gericht […] 

NKD bij Dialoogdag Aanpak Laaggeletterdheid

Namens het NKD heeft de voorzitter van het NKD, Marijke van Grafhorst, op 4 juli in Almere enthousiast deelgenomen aan de derde Dialoogdag Aanpak Laaggeletterdheid 2020+. De Dialoogdagen zijn georganiseerd door de ministeries van OCW, SZW, VWS en de VNG. In de afgelopen jaren hebben tal van organisaties zich ingezet om mensen die moeite hebben […] 

VNG en Rijk stellen Transformatiefonds in

In januari 2018 verscheen een ZonMW-evaluatie van de Jeugdwet, die in 2015 van kracht werd. Daarin stond dat er nog geen sprake was van een effectief, nieuw jeugdstelsel. Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS een Transformatiefonds opgericht. Vanuit dat […] 

Back to top