Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

Resultaten QuickScan Dyslexie Centraal bekend

Naar aanleiding van signalen uit het land over een stijging in het aantal aanmeldingen voor vergoede dyslexiezorg heeft Dyslexie Centraal eind 2022 een QuickScan gehouden onder verschillende onderwijs- en zorgprofessionals. Het vermoeden was dat de stijging werd veroorzaakt door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren. Centrale vraag van de QuickScan was dan ook: Ziet u […] 

Congres: Scherp stellen op dyslexie

Op vrijdag 14 april 2023 organiseert de Stichting Dyslexie Nederland het congres Scherp stellen op dyslexie. Ernstige problemen met lezen en spellen gaan vaak samen met andere problematiek. Met de invoering van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en het Protocol PDDB 3.0 zullen kinderen met meer complexe problematiek aangemeld worden voor de dyslexiezorg. Comorbide problemen […] 

Leven met dyslexie – ervaringsdeskundigen aan het woord

Hoe is het om dyslexie te hebben als kind, jongere of volwassene? Hoe ga je ermee om, welke hulp heb je (gehad) en wat is de reactie van je omgeving? In het kader van de NKD Inspiratiewebinars voor aangesloten praktijkhouders zijn in 2021 vijf interviews gehouden waarin ervaringsdeskundigen in verschillende leeftijdsfasen helder uitleggen wat dyslexie […] 

Back to top