Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

Vragenlijst voor poortwachters dyslexiezorg

Door de werkgroep Poortwachters van Dyslexie Centraal en NKD is een digitale vragenlijst opgesteld over de invulling van de werkzaamheden van poortwachters. We willen zo een beeld krijgen van de verschillende taken, bevoegdheden en ervaringen van poortwachters in Nederland en hoe hierbij de samenwerking tussen onderwijs en zorg tot stand komt. De inzichten die de […] 

Resultaten QuickScan Dyslexie Centraal bekend

Naar aanleiding van signalen uit het land over een stijging in het aantal aanmeldingen voor vergoede dyslexiezorg heeft Dyslexie Centraal eind 2022 een QuickScan gehouden onder verschillende onderwijs- en zorgprofessionals. Het vermoeden was dat de stijging werd veroorzaakt door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren. Centrale vraag van de QuickScan was dan ook: Ziet u […] 

Congres: Scherp stellen op dyslexie

Op vrijdag 14 april 2023 organiseert de Stichting Dyslexie Nederland het congres Scherp stellen op dyslexie. Ernstige problemen met lezen en spellen gaan vaak samen met andere problematiek. Met de invoering van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en het Protocol PDDB 3.0 zullen kinderen met meer complexe problematiek aangemeld worden voor de dyslexiezorg. Comorbide problemen […] 

Back to top