Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

Internetconsultatie wetsvoorstel BIG-II

Op 21 december 2017 is een internetconsultatie opengesteld over het voorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-II). Dit wetsvoorstel beoogt: het opnemen van de regieverpleegkundige en de orthopedagoog-generalist in artikel 3 van de Wet BIG, het beleggen van een adviestaak bij het Zorginstituut Nederland voor het beoordelen van […] 

Deelnemers knelpuntenanalyse gezocht

Samen met de beroepsverenigingen NIP, NVO en LBRT heeft het NKD de ontwikkeling van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie opgepakt. Doel van deze richtlijn is een kwaliteitsimpuls te leveren aan de diagnostiek van en ondersteuning bij dyslexie. Het Nederlands Jeugdinstituut is gevraagd om dit traject te coördineren. Het traject start met een knelpuntenanalyse, waarin knelpunten […] 

Eerste NKD-keurmerken Dyslexie met KIWA-certificering uitgereikt

Op dinsdag 26 september 2017 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht de eerste NKD-keurmerken met KIWA-certificering uitgereikt. Om de kwaliteit van de zorg aan kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie te borgen, worden de aangesloten praktijken van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie – NKD – periodiek geauditeerd door een onafhankelijke organisatie. In april 2017 heeft het […] 

Back to top