Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

Bijeenkomst poortwachters

Ook dit jaar organiseert het NKD een bijeenkomst met de poortwachters EED. In deze bijeenkomst zal de verbetering van de handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 en het schooldossier worden besproken. Daarnaast biedt de bijeenkomst de mogelijkheid om verwachtingen over de rol van het NKD te delen en kennis te maken met […] 

Digitale inclusie: iedereen moet kunnen meedoen

‘We communiceren in Nederland steeds meer digitaal. Dat heeft een grote invloed op het leven van iedereen. Technologie kan ons land klaarmaken voor de toekomst. Het biedt kansen. Maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. Daar moeten we rekening mee houden. We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale […] 

Start ontwikkelfase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Rond de zomer hebben we een update gegeven van de voortgang van de voorbereidingsfase van de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. In deze eerste fase stond de knelpuntenanalyse en het verkennen van draagvlak centraal. Het bericht hierover kunt u nalezen op In ontwikkeling. De afgelopen periode hebben we belangrijke stappen gezet bij het inrichten van het […] 

Back to top