Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NKD bij Dialoogdag Aanpak Laaggeletterdheid

Namens het NKD heeft de voorzitter van het NKD, Marijke van Grafhorst, op 4 juli in Almere enthousiast deelgenomen aan de derde Dialoogdag Aanpak Laaggeletterdheid 2020+. De Dialoogdagen zijn georganiseerd door de ministeries van OCW, SZW, VWS en de VNG. In de afgelopen jaren hebben tal van organisaties zich ingezet om mensen die moeite hebben […] 

VNG en Rijk stellen Transformatiefonds in

In januari 2018 verscheen een ZonMW-evaluatie van de Jeugdwet, die in 2015 van kracht werd. Daarin stond dat er nog geen sprake was van een effectief, nieuw jeugdstelsel. Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS een Transformatiefonds opgericht. Vanuit dat […] 

Opbrengst eerste fase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie bekend

In november 2017 is het project Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie gestart. De ontwikkeling van deze richtlijn is gericht op onderwijs en jeugdhulp en heeft tot doel een kwaliteitsimpuls te geven aan de ondersteuning van dyslexieprofessionals. Onderdeel van de eerste fase van het project was een QuickScan. Eind januari 2018 zijn, ook via www.nkd.nl, (ervarings)deskundigen uitgenodigd […] 

Back to top