Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NKD INSPIRATIEWEBINARS 2021

NKD Inspiratiewebinars 2021

Voor de praktijkhouders en iedereen die werkzaam is binnen de dyslexiezorg in de aangesloten praktijken, organiseert het NKD in 2021 een serie inspiratiewebinars.

Met de webinars willen we inspireren, leren van elkaar en zo samen een kwaliteitssprong voorwaarts maken. Het overkoepelende thema van alle webinars is ‘Stepped care – Protocol 3.0’. Het vastgestelde Protocol 3.0 en de implementatie ervan staan centraal in de programmering. Doel is om het kwaliteitsbeleid van de aangesloten praktijken te actualiseren en de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie binnen de keten steeds verder te verbeteren.

Naast de professionals komen ervaringsdeskundigen aan het woord in twee filmpjes tijdens de webinars op 10 en 17 november.

Data

 • 15 september 2021

  Openingswebinar

  15.00 – 15.15 uur: Opening van de webinarreeks
  door Marijke van Grafhorst, voorzitter NKD

  15.15 – 16.45 uur: Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 3.0 en Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie
  door Jurgen Tijms, voorzitter WARD/co-directeur Rudolf Berlin Center, Amsterdam
  en Femke Scheltinga, senior bij Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam

  Inhoud: De belangrijkste wijzigingen in het Protocol 3.0 besproken ten opzichte van het Protocol 2.0 alsmede de consequenties voor de uitvoering en de relatie tussen de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en het Protocol 3.0

  16.45 – 17.00 uur: Gelegenheid voor het stellen van vragen en afsluiting

 • 29 september 2021

  Webinar Poortwachters in de keten

  16.00 – 16.50 uur: Poortwachters in de keten
  door Jolanda Roelfsma; zij werkt in de ketenzorg dyslexie op het snijvlak van onderwijs en zorg. Vanuit haar onderwijsachtergrond werkt zij in verschillende regio’s samen met onderwijspartners, gemeenten en zorgaanbieders op zowel inhoudelijk als beleidsniveau aan de afstemming en kwaliteitsverbetering van de dyslexiezorg.

  Inhoud: De publicatie van de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie (BVRD) en het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB) 3.0. hebben ook effect op de poortwachter ED-zorg. Wat wordt er anders? Hoe geef je daar op een goede manier invulling aan? Wat is de rol van de poortwachter daarbij? En welke kansen en knelpunten brengt dit met zich mee? In dit webinar gaan we specifiek in op dit soort vragen.

  Naast iedereen die werkzaam is binnen de aangesloten praktijken, zijn voor dit webinar ook poortwachters uitgenodigd. Speciaal voor hen en voor degenen die niet deelgenomen hebben aan het openingswebinar op 15 september starten we een half uurtje eerder (aanvang 15.30 uur) met een korte samenvatting van dit webinar, waarin we iedereen kort bijpraten over de BVRD en het PDDB 3.0. Op die manier kunnen we in het eigenlijke webinar (aanvang 16.00 uur) met de vertaling voor de rol van de poortwachters aan de slag.

  16.50 – 17.00 uur: Gelegenheid voor het stellen van vragen en afsluiting

 • 3 november 2021

  Webinar Meertaligheid

  16.00 – 16.50 uur: Meertaligheid
  door Jurgen Tijms, voorzitter WARD/co-directeur Rudolf Berlin Center, Amsterdam
  en Maria Berghuis, zelfstandig logopediste en regiebehandelaar, Best

  Inhoud: Inhoudelijke inleiding en het verhaal van Tamir. Tamir is een Syrische jongen van 12 jaar met een migratieachtergrond, die ondanks veel extra hulp en inspanning van de school niet tot lezen komt. Vanwege zijn voorgeschiedenis en de complexiteit van zijn probleem komt hij niet in aanmerking voor onderzoek of behandeling binnen de vergoede zorg.
  We gaan vertellen hoe we hebben gezocht naar mogelijkheden om deze jongen toch de hulp te kunnen bieden die hij zo hard nodig heeft.

  16.50 – 17.00 uur: Gelegenheid voor het stellen van vragen en afsluiting

 • 10 november 2021

  Webinar Behandeling van dyslexie met comorbiditeit

  16.00 – 16.50 uur: Behandeling van dyslexie met comorbiditeit
  door Sonja Karman, logopedist, orthopedagoog en gz-psycholoog – regiebehandelaar, onderzoeker en behandelaar van dyslexie bij kinderen en volwassenen, Stichting Taalhulp; tevens docent nascholing dyslexie voor logopedisten, Hogeschool Utrecht

  Inhoud: Vanaf het begin van de EED vergoedingsregeling ging men ervan uit dat dyslexie enkelvoudig moest zijn om een effectieve behandeling te kunnen geven binnen een redelijk budget. Comorbiditeit zou de stoornis zo complex maken, dat de dyslexie niet meer goed te behandelen zou zijn. Of het zou in elk geval de behandeling ingewikkeld en langdurig maken, zodat deze niet binnen het budget voor de vergoede zorg zou passen. Maar is dat wel zo? In de afgelopen paar jaar hebben we ervaring opgedaan met het begrip ‘belemmerende comorbiditeit’. Soms in combinatie met een proefbehandeling. En wat bleek? Vaak is comorbiditeit helemaal niet zo belemmerend voor de dyslexiebehandeling. Met het nieuwe protocol wordt de volgende stap gezet: dyslexie hoeft niet meer enkelvoudig te zijn om in aanmerking te komen voor vergoede behandeling. Gaat de dyslexiebehandeling hiermee drastisch veranderen? Dat valt waarschijnlijk wel mee. Het is een kwestie van durven en doen.

  16.50 – 17.00 uur: Gelegenheid voor het stellen van vragen en afsluiting

  Webinar Comorbiditeit – Presentatie

 • 17 november 2021

  Webinar Voortgezet onderwijs en dyslexiezorg

  16.00 – 16.50 uur: Voortgezet onderwijs en dyslexiezorg
  door Maartje Maas en Gineke van de Weijde, remedial teachers voortgezet onderwijs

  Inhoud: In deze webinar willen wij onze ervaring met dyslexie in het voortgezet onderwijs delen.
  Aan bod komt onder andere:
  – Wat kan een leerling met dyslexie nodig hebben in het VO?
  – Wat is belangrijk te communiceren met leerlingen en ouders?
  – Welke begeleiding hebben leerlingen met dyslexie in het VO vaak nog nodig?
  – Hoe zou een dyslexiebehandeling in het PO hierop aan kunnen sluiten?

  16.50 – 17.00 uur: Gelegenheid voor het stellen van vragen en afsluiting

 • 24 november 2021

  Datawebinar

  15.30 – 16.50 uur: Zorg voor de data en data voor de zorg
  door Eliane Segers, professor Learning & Technology (Radboud Universiteit), professor of Reading and Digital Media (University of Twente), wetenschappelijk directeur Expertisecentrum Nederlands,
  Lisanne van Warmerdam, senior onderzoeker bij Zorginstituut Nederland met ervaring: in epidemiologie, psychologie, data-analyse, kwantitatief onderzoek en geestelijke gezondheidszorg,
  Patty Gerretsen, Datacommissie NKD,
  Frederique Spijkers, Praktijk Barend Spijkers
  en Ilse Welp, Praktijk WIJS

  Inhoud:
  15.30 – 15.45 uur: Inleiding door Eliane Segers. Zij deelt onder andere data over het belang van tijdig signaleren en het opvolgen van een achterstand bij leerlingen met lees- en spellingproblematiek binnen het onderwijs.

  15.45 – 16.00 uur: Lisanne van Warmerdam vertelt over haar werk rond uitkomstgerichte zorg, waarbij de aandacht uitgaat naar twee pijlers: Samen beslissen en Leren en verbeteren.

  16.00 – 16.30 uur: Patty Gerretsen schetst het belang van NKD dataverzameling en de toekomstvisie: Uitzicht op inzicht.

  16.30 – 16.40 uur: Frederique Spijkers en Ilse Welp vertellen in korte presentaties wat zij binnen hun praktijk met data doen.

  16.40 – 16.50 uur: Gelegenheid voor het stellen van vragen

  16.50 – 17.00 uur: Afsluiting webinar-reeks
  door Marijke van Grafhorst, voorzitter NKD

  Datawebinar – Presentatie

Back to top