Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

CLIËNTEN

Ouders of verzorgers, kinderen en jongeren

CQ-index Dyslexie

Na een dyslexieonderzoek of een dyslexiebehandeling bij een aangesloten praktijk ontvangen ouders een uitnodiging voor het invullen van een enquête, de CQ-index Dyslexie.
De CQ-index Dyslexie bestaat uit een lijst met vragen over de ervaringen met het dyslexieonderzoek of de dyslexiebehandeling.
Door de reactie van de ouders krijgen de praktijken inzicht in hun sterke en zwakke punten. De informatie uit de CQ-index maakt het de zorgverleners mogelijk hun onderzoeks- en behandelpraktijk steeds aan te passen en te verbeteren.

Het NKD gebruikt de geanonimiseerde gegevens uit de CQ-index Dyslexie als inbreng voor zijn kwaliteitsbeleid op landelijk niveau.

Back to top